Không để tăng nợ thuế đến 90 ngày trong những tháng cuối năm

16:21 | 07/10/2019

(HQ Online) - Để giảm nợ đọng thuế, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế sẽ theo dõi sát sao tình hình thu, đảm bảo đến cuối năm 2019 giảm tỷ lệ nợ đọng thuế trên địa bàn xuống dưới mức 5% so với số thực thu vào ngân sách nhà nước năm 2019.    

khong de tang no thue den 90 ngay trong nhung thang cuoi nam Vì sao doanh nghiệp bất động sản nợ thuế tăng cao?
khong de tang no thue den 90 ngay trong nhung thang cuoi nam Trút bỏ gánh nặng “Nợ không có khả năng thu hồi”
khong de tang no thue den 90 ngay trong nhung thang cuoi nam Xóa nợ thuế góp phần làm lành mạnh và minh bạch tài chính
khong de tang no thue den 90 ngay trong nhung thang cuoi nam
Đảm bảo đến cuối năm 2019 giảm tỷ lệ nợ đọng thuế trên địa bàn xuống dưới mức 5% so với số thực thu vào ngân sách nhà nước năm 2019. Ảnh Thùy Linh.

Theo báo cáo của các Cục Thuế tỉnh, thành phố, tính đến thời điểm ngày 31/8/2019, tổng số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là 54.713 tỷ đồng. Số nợ này tăng 7,9% so với cùng kỳ và tăng 41,2% so với thời điểm cuối năm 2018.

Cũng đến thời điểm này, toàn ngành Thuế đã thực hiện thu hồi nợ đọng thuế mới chỉ đạt 57,1% số tiền nợ có khả năng thu tại thời điểm ngày 31/12/2018 chuyển sang năm 2019. Tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng thu nội địa ở mức 7,1%, cao hơn 2,1% so với chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, thu hồi đầy đủ kịp thời tiền nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt chỉ tiêu nợ đọng thuế Chính phủ và Bộ Tài chính đã giao, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng các cục thuế tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp xử lý, đôn đốc, cưỡng chế nợ và công khai trên phương tiện truyền thông các doanh nghiệp dây dưa, chây ì nợ thuế. Đảm bảo đến cuối năm 2019 giảm tỷ lệ nợ đọng thuế trên địa bàn xuống dưới mức 5% so với số thực thu vào ngân sách nhà nước năm 2019.

Tổng cục Thuế cũng đã giao chỉ tiêu giảm nợ phải đạt được trong 3 tháng cuối năm 2019 và tổng số tiền thuế nợ phải đạt được tại thời điểm ngày 31/12/2019 cho từng cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phân công giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc và thuộc, đến từng cán bộ lãnh đạo và từng công chức chịu trách nhiệm thu hồi nợ đọng thuế đối với từng doanh nghiệp để kịp thời thu hồi số tiền nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước và không để phát sinh nợ mới.

Các cục thuế cũng phải tổ chức theo dõi đôn đốc thu sát tình hình kê khai của người nộp thuế, rà soát, cảnh báo người nộp thuế kê khai không đúng, chưa đủ, điều chỉnh kịp thời các trường hợp người nộp thuế kê khai sai, không đúng mục lục ngân sách nhà nước, không để xảy ra trường hợp đã hoàn thành dự toán thu mà không đôn đốc thu kịp thời sát số phát sinh, không để tăng nợ đến 90 ngày trong những tháng cuối năm.

Thùy Linh