Không có nhà đầu tư, buộc phải kéo dài thời hạn đóng thầu hai dự án cao tốc Bắc – Nam

15:46 | 06/10/2020

(HQ Online) - Theo Bộ Giao thông vận tải, trong 5 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP của dự án cao tốc Bắc – Nam, 3 dự án có từ 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu, 2 dự án còn lại (đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu) không có nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu.

Khởi công 3 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam
Điều chỉnh thời điểm mở thầu đối với 5 dự án thành phần PPP cao tốc Bắc - Nam
Cao tốc Bắc – Nam phía Đông đang triển khai đến đâu?

Ngày 6/10, Bộ Giao thông vận tải đã công bố những thông tin liên quan đến việc triển khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 5 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, có 3 dự án thành phần có từ 2 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ mời thầu, gồm: đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Nha Trang - Cam Lâm có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

2 dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đến thời điểm đóng thầu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Chính vì vậy, căn cứ quy định về xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư, Bộ Giao thông vận tải đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 12/10/2020.

Như vậy, đến thời điểm đóng thầu có 3 dự án có từ 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu, 2 dự án còn lại (đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu) không có nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu.

1745 unnamed
Bộ Giao thông vận tải đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu 2 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam đến ngày 12/10/2020. Ảnh: Internet.

Đối với 3 dự án có từ 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo bên mời thầu khẩn trương đánh giá hồ sơ dự thầu. Dự kiến đến ngày 25/10 sẽ có kết quả sơ bộ đánh giá về hồ sơ đề xuất kỹ thuật (các nhà đầu tư đã được đánh giá, rà soát cập nhật về năng lựa tài chính, có cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng và đạt yêu cầu về điểm kỹ thuật), qua đó có thể đánh giá sơ bộ về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất đạt điểm yêu cầu sẽ tiếp tục được mở, đánh giá đề xuất tài chính; nhà đầu tư có giá gói thầu (mức vốn góp nhà nước) thấp nhất sẽ được xem xét phê duyệt trúng thầu. Tiến độ dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 12/2020.

Đối với 2 dự án đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, trường hợp đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu (ngày 12/10/2020) vẫn không có nhà đầu tư nộp hồ sơ mời thầu. Theo quy định tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Xuân Thảo