Khó khăn thu hồi nợ thuế

15:33 | 08/07/2021

(HQ Online) - Việc thu hồi nợ thuế của ngành Thuế gặp khó khăn trong 6 tháng đầu năm 2021 do nhiều tác động khách quan. Từ nay đến cuối năm, toàn Ngành sẽ phải có những giải pháp cụ thể để giảm tỷ lệ nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu năm 2021

Thu hồi nợ thuế “khó chồng khó"
Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế
Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong công tác thu hồi nợ thuế
Ảnh: Thuỳ Linh.
Người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên chưa nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Ảnh: Thuỳ Linh.

Tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu năm 2021 ở mức 10,4%

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế quản lý tính đến thời điểm ngày 30/6/2021 là 115.983 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình các cấp có thẩm quyền xử lý xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/6/2021 là 105.315 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Thống kê cho thấy, đến hết tháng 6, tiền thuế nợ có khả năng thu là 80.037 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 25.278 tỷ đồng (giảm 47,8% so với cùng kỳ năm 2020). Theo Tổng cục Thuế, nợ thuế không còn khả năng thu giảm mạnh so với cùng kỳ 2020 là do cơ quan Thuế các cấp thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội.

Hiện tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu năm 2021 ở mức 10,4%, cao hơn 3% so với thời điểm cuối năm 2020 và cao hơn 5,4% so với nhiệm vụ Chính phủ giao (5%). Nguyên nhân chủ yếu là do đầu năm 2021 đến nay đã xảy ra 2 đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 với diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên chưa nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước làm tăng nợ thuế.

Bên cạnh đó, một số người nộp thuế thuộc ngành nghề được gia hạn nộp thuế chưa nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ làm tổng số nợ thuế tăng lên.

Số nợ thuế tăng lên cũng do việc phát sinh thêm tiền chậm nộp tính theo mức 0,03%/ ngày trên tổng số tiền thuế nợ làm tăng nợ thuế. Ngoài ra, còn có tình trạng một số người nộp thuế không bị tác động, ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 nhưng lợi dụng dịch bệnh để chây ỳ, chưa nộp tiền thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.

Rà soát, phân loại nợ

Theo Tổng cục Thuế, từ nay đến cuối năm 2021, toàn hệ thống quản lý nợ phải tập trung đôn đốc thu nợ tối thiểu đạt 80% các khoản tiền thuế nợ có khả năng thu tại thời điểm ngày 31/12/2020. Đồng thời phải giảm tỷ lệ nợ thuế đến 31/12/2021 xuống dưới 5% tổng thu năm 2021.

Trước nhiệm vụ này, ngành Thuế sẽ rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế, lập danh sách các doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nguyên nhân nợ, đặc biệt tập trung rà soát, phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở đó áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp với từng đối tượng.

Đáng chú ý, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương phải tiếp tục rà soát, xử lý các doanh nghiệp nợ lớn, thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế, yêu cầu cơ quan thuế các cấp tổ chức đôn đốc thu ngay các khoản nợ mới phát sinh, tránh tình trạng để tuổi nợ dài gây khó khăn trong việc thu nợ thuế. Đối với các trường hợp thuộc diện cưỡng chế, kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế, không nộp tiền thuế đúng hạn lên báo, đài, trang web cơ quan thuế, loa phát thanh phường, xã theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục đôn đốc thu nợ đối với các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn, hạn chế phát sinh nợ mới.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế cho biết sẽ tập trung nguồn lực để đôn đốc thu nợ thuế bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Đối với các khoản nợ liên quan đến đất, cấp quyền khai thác khoáng sản, cơ quan thuế thực hiện rà soát xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn nợ ngân sách nhà nước. Trường hợp người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà đã bị cưỡng chế nhưng không chấp hành thì cơ quan thuế chủ động ban hành văn bản kiến nghị UBND thu hồi đất.

Thùy Linh