Kho bạc Nhà nước ước giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2021 đạt hơn 13%

13:30 | 25/03/2021

(HQ Online) - Ước đến hết tháng 3, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2021 được hơn 58,2 nghìn tỷ đồng.

Quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp sẽ chặt chẽ hơn
Tháng 2 vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước tính đạt 17,7 nghìn tỷ đồng
“Thúc" việc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm
Ảnh: Thùy Linh.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát chi.Ảnh: Thùy Linh.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, dự kiến hết tháng 3/2021, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2021 được 58.290,5 tỷ đồng, bằng 13,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc (trên 434.797 tỷ đồng).

Số liệu giải ngân không bao gồm vốn cấp thẳng qua Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các dự án cấp bằng lệnh chi tiền (kiểm soát chi qua cơ quan tài chính), phần cấp bù lãi suất qua Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách và phần vốn điều lệ cấp qua Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính); vốn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương cho Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải.

Theo Kho bạc Nhà nước, so với cùng kỳ năm 2020, con số chi này tăng 217 tỷ đồng về giá trị, tăng 0,5% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

Báo cáo của Kho bạc Nhà nước cũng cho thấy, dự kiến đến hết tháng 3/2021, lũy kế giải ngân vốn đầu tư kéo dài năm 2020 sang năm 2021 qua hệ thống KBNN là trên 2.392 tỷ đồng, bằng 4,4% kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang (54.932 tỷ đồng).

Được biết, hiện nay Kho bạc Nhà nước đang tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ cũng như nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến để tạo thuận lợi tối đa cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc thanh toán, giải ngân vốn với Kho bạc.

Thùy Linh