Kho bạc Nhà nước tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

10:22 | 02/02/2021

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước vừa có Công điện số 01/CĐ-KBNN gửi Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Kho bạc Nhà nước Hải Dương, Quảng Ninh: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến để phòng chống Covid-19.
Tổng cục Thuế tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Kho bạc Nhà nước yêu cầu nghiêm túc phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán
Kho bạc Nhà nước tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Kho bạc Nhà nước tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Công điện, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN và giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố tiếp tục tục phổ biến quán triệt công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính, KBNN và các cấp chính quyền địa phương.

Trong đó, lưu ý thực hiện nghiêm các công việc như: đeo khẩu trang tại nơi làm việc, khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; tạm dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố tại các địa phương được cơ quan có thẩm quyền thông báo phát hiện ca nhiễm Covid-19 cần theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn để có biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời, phù hợp, đảm bảo duy trì tốt hoạt động của KBNN trên địa bàn; có phương án, kịch bản để ứng phó kịp thời với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra tại đơn vị; chủ động và quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý chủ động triển khai và quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức tuyệt đối tuân thủ, chấp hành và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cùng với đó, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời các trường hợp công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý có biểu hiện nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc với người bị nghi nhiễm Covid-19 hoặc phải thực hiện việc cách ly, theo dõi sức khỏe (nếu có) theo quy định và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.

Ngoài ra, cần tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại trụ sở làm việc của đơn vị như: quản lý việc ra, vào cơ quan, thực hiện kiểm tra thân nhiệt đối với khách đến giao dịch, liên hệ công tác khi vào trụ sở làm việc; trường hợp phát hiện hoặc nhận thấy khách đến liên hệ công tác có dấu hiệu bất thường liên quan đến tình trạng sức khỏe (như: ho, sốt, khó thở...) cần thực hiện các biện pháp cách ly, khẩn trương thông báo cho cơ sở y tế địa phương để phối hợp xử lý và giải quyết; thực hiện khử trùng, vệ sinh môi trường làm việc; chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các vật tư, dụng cụ y tế cần thiết (dung dịch rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt,...) nhằm phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu toàn hệ thống KBNN tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến KBNN cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo KBNN về việc công chức, viên chức lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Thùy Linh