Kho bạc Nhà nước sẽ mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ

13:52 | 20/01/2021

(HQ Online) - Từ ngày 1/4 tới đây, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện thí điểm mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ bằng nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi.

Kho bạc Nhà nước hướng tới thực hiện thanh tra bằng phương thức điện tử
Gần 80 nghìn tỷ đồng được Kho bạc gửi có kỳ hạn tại ngân hàng bằng phương thức điện tử
Kho bạc Nhà nước sẵn sàng thực hiện khóa sổ, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
1905-r-636875126581884824-08-dkaf-1619
Ngày 1/4/2021, KBNN sẽ thực hiện thí điểm nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ.

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), hiện KBNN đang gấp rút hoàn thiện các điều kiện pháp lý như: ký biên bản thỏa thuận phối hợp giữa KBNN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX); ban hành quyết định của Tổng giám đốc KBNN về quy trình nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của KBNN; xây dựng hợp đồng khung với ngân hàng thương mại. Với nhóm công việc này, KBNN đặt ra thời hạn hoàn thành trước ngày 15/3/2021.

Ông Lưu Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ, KBNN cho biết, về các điều kiện kỹ thuật, KBNN đang xây dựng hạ tầng công nghệ kết nối đến HNX, đảm bảo kết nối giao dịch từ xa và kết nối giao dịch internet với hệ thống giao dịch của HNX. Đồng thời, KBNN xây dựng nghiệp vụ chi tiết với HNX, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ tác nghiệp tại KBNN. Với nhóm công việc này, KBNN đặt ra thời hạn hoàn thành trong tháng 2/2021.

Đối với công tác tổ chức đào tạo nhân sự, KBNN sẽ kết hợp với HNX đào tạo trực tiếp toàn bộ công chức kho bạc liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ này. Với công việc này, KBNN đặt ra thời hạn hoàn thành trong tháng 3/2021.

"Với kế hoạch đặt ra chi tiết và kỹ lưỡng, từ ngày 15 - 31/3/2021, KBNN sẽ thực hiện kiểm thử quy trình và trong tháng 4/2021, KBNN sẽ thực hiện thí điểm và quy trình sẽ được vận hành chính thức vào tháng 5/2021", ông Lưu Hoàng chia sẻ.

Theo KBNN, với việc thực hiện mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ bằng nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi, cơ chế pháp lý của việc quản lý ngân quỹ đã được hoàn thiện. Từ đây, công tác quản lý trái phiếu chính phủ sẽ an toàn, minh bạch, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ của KBNN vì khi KBNN tham gia giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP sẽ tăng giá trị giao dịch trên thị trường (do tăng nguồn cung vốn).

Đồng thời, với việc thực hiện nghiệp vụ này cũng giúp KBNN ngày càng tiệm cận với thông lệ quốc tế, vì kinh nghiệm quốc tế cho thấy, cùng với nghiệp vụ đầu tư qua đêm, nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ là hoạt động đầu tư an toàn, được thực hiện chủ yếu, thường xuyên trong quản lý ngân quỹ nhà nước.

Thùy Linh