Kho bạc Nhà nước sẵn sàng thực hiện khóa sổ, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

11:02 | 31/12/2020

(HQ Online) - Trong những ngày cuối tháng 12, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành tốt công tác khóa sổ kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước 2020.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019
Những “điểm sáng” trong hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2020
10 sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2020
Ảnh Thùy Linh.
Kho bạc Nhà nước đã sẵn sàng thực hiện khóa sổ, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Ảnh: Thùy Linh.

Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong chi ngân sách nhà nước

Theo KBNN, năm 2020 là năm thứ tư hệ thống KBNN thực hiện công tác khóa sổ cuối năm và chuyển nguồn ngân sách theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn. Chính vì vậy, các vấn đề vướng mắc khi thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 đã dần được xử lý, công tác khóa sổ kế toán trên TABMIS và chuyển nguồn ngân sách cuối năm đối với KBNN cũng dần đi vào ổn định.

Để chuẩn bị cho công tác này, KBNN đã ban hành công văn số 7216/KBNN-KSC về một số nội dung lưu ý trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước cho tháng cuối năm 2020 và những tháng đầu năm 2021.

Theo đó, để thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tháng cuối năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật, KBNN chỉ đạo KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch KBNN thực hiện nghiêm túc các nội dung tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu chi ngân sách nhà nước.

Cụ thể, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống KBNN; tăng cường cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ gắn với việc đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ thông tin trong quản lý; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch là các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư; giữ vững ổn định nội bộ, nêu cao tinh thần đoàn kết, tuyệt đối không để phát sinh các điểm nóng làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của hệ thống KBNN nói riêng và ngành Tài chính nói chung.

KBNN cũng đề nghị KBNN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, công chức kiểm soát chi; nghiêm cấm công chức kiểm soát chi của KBNN lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư.

Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra nội bộ về nghiệp vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị trong quá trình thực hiện kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước, kiên quyết xử lý nghiêm công chức và người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm quy chế, quy trình kiểm soát chi.

Đặc biệt, các KBNN tỉnh được yêu cầu phải thường xuyên theo dõi, cập nhật các chủ trương, chính sách, các văn bản chế độ mới để triển khai thực hiện công tác kiểm soát chi đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, các giao dịch thông suốt, liên tục, không bị ách tắc và đặc biệt không được để bỏ sót công việc trong tháng cuối năm 2020 và những tháng đầu năm 2021.

Sẵn sàng cho công tác khóa sổ kế toán 2020

Theo KBNN, năm 2020 nhiều văn bản liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của hệ thống KBNN được ban hành mới. Đây là những thay đổi tác động lên các hoạt động nghiệp vụ kế toán của KBNN, trong đó có nghiệp vụ khóa sổ cuối năm nên cần có hướng dẫn về công tác khóa sổ kế toán niên độ 2020 trên toàn hệ thống để đảm bảo thực hiện thống nhất và thông suốt.

Về công tác khóa sổ, KBNN đề nghị các đơn vị KBNN lưu ý chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính và các đơn vị sử dụng ngân sách trong việc rà soát, đối chiếu số liệu đảm bảo khớp đúng, thực hiện chuyển nguồn theo quy định. KBNN có vai trò rất lớn trong việc chuyển nguồn ngân sách nhà nước, quyết định số liệu cung cấp cho cơ quan tài chính điều hành ngân sách nhà nước.

KBNN cũng đã hướng dẫn cụ thể việc đối chiếu số liệu phục vụ khóa sổ kế toán 2020, hướng dẫn về công tác khóa sổ và kế toán ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện công tác khóa sổ kế toán và xử kỹ kinh phí cuối năm 2020 trên TABMIS theo đúng quy định.

Trước đó, tại Hội nghị tập huấn trực tuyến về khóa sổ quyết toán năm 2020 vừa được tổ chức ngày 19/12, lãnh đạo KBNN cũng đã đề nghị các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết khác đảm bảo thực hiện tốt công tác khóa sổ kế toán niên độ 2020 như: phối hợp với các đơn vị liên quan như cơ quan tài chính, đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan thu trong việc đối chiếu số liệu dự toán, thu chi ngân sách, đôn đốc xử lý các tài khoản tạm thu, tạm giữ; phối hợp với các ngân hàng thương mại ủy nhiệm thu, phối hợp thu trên địa bàn về thời gian thanh toán, đảm bảo các giao dịch thu chi được an toàn, thông suốt; đảm bảo các điều kiện về máy móc, đường truyền.

KBNN lưu ý, các nghiệp vụ xử lý cuối năm về kế toán, kiểm soát chi liên quan đến quy trình xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng từ các khoản chi ngân sách nhà nước cần được phối hợp giữa các phòng/ bộ phận trong nội bộ các đơn vị KBNN.

Thùy Linh