Kho bạc Nhà nước quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm

10:03 | 22/02/2020

(HQ Online) - Ngay từ tháng đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã kiến nghị các bộ, ngành và địa phương yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án đã được giao vốn năm 2020 đảm bảo tiến độ, hiệu quả.        

kho bac nha nuoc quyet liet giai ngan von dau tu cong ngay tu dau nam Thêm giải pháp gỡ “nút thắt” giải ngân vốn đầu tư
kho bac nha nuoc quyet liet giai ngan von dau tu cong ngay tu dau nam Tăng hiệu quả giải ngân vốn đầu tư qua kho bạc Nhà nước
kho bac nha nuoc quyet liet giai ngan von dau tu cong ngay tu dau nam "Rục rịch" giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm 2020
kho bac nha nuoc quyet liet giai ngan von dau tu cong ngay tu dau nam
Lũy kế giải ngân vốn thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN đến ngày 31/1/2020 là 10.467,3 tỷ đồng. Ảnh TL.

Kiểm soát vốn giải ngân cao hơn so với cùng kỳ

Theo báo cáo của KBNN, tổng số kế hoạch chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao là 470.600 tỷ đồng, bao gồm: vốn trong nước là hơn 410.629 tỷ đồng (trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 23.756 tỷ đồng); vốn nước ngoài hơn 59.970 tỷ đồng (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia hơn 3.580 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/1/2020 kế hoạch vốn năm 2020 Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN là hơn 449.496 tỷ đồng. Trong đó, các bộ, ngành trung ương là hơn 86.888 tỷ đồng (vốn trong nước hơn 68.672 tỷ đồng; vốn nước ngoài hơn 18.215 tỷ đồng); các địa phương là hơn 362.607 tỷ đồng (vốn trong nước là hơn 324.123 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 38.484 tỷ đồng).

Theo KBNN, tổng số kế hoạch vốn năm 2020 Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN thấp hơn kế hoạch vốn năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ giao là 21.103,8 tỷ đồng.

Theo thống kê mới nhất của KBNN, tính đến ngày 31/1/2020 kế hoạch vốn năm 2020 mà các bộ, ngành, địa phương đã nhập trên hệ thống TABMIS là 144.957,7/449.496,1 tỷ đồng (đạt 32,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN). Trong đó, các bộ, ngành trung ương là 24.863,6/86.888,4 tỷ đồng (đạt 28,6%) và các địa phương là 120.094,1/362.607,7 tỷ đồng (đạt 33,1%).

Lũy kế giải ngân vốn thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN đến ngày 31/1/2020 là 10.467,3 tỷ đồng, đạt 2,3% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 (số liệu giải ngân năm 2019 là 5.550 tỷ đồng, đạt 1,43% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Cụ thể, vốn trong nước giải ngân 10.048,7 tỷ đồng, đạt 2,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước (không bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia) là 9.667 tỷ đồng, đạt 2,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 381,7 tỷ đồng, đạt 1,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN làm cơ sở rút vốn là 418,6 tỷ đồng, đạt 0,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án đã được giao vốn năm 2020

Việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được KBNN xác định là nhiệm vụ trọng tâm, do đó, thời gian qua, KBNN đã chủ động phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của ngân sách nhà nước. Đồng thời, tham mưu với Bộ Tài chính kịp thời và có chất lượng đối với các cơ chế, chính sách, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính liên quan đến công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước.

Để đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2020, ngay từ tháng đầu năm 2020 KBNN đã kiến nghị Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án đã được giao vốn năm 2020 đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục triển khai nhanh, quyết liệt công tác phân bổ, giao, nhập (vào hệ thống TABMIS) kế hoạch vốn đầu tư công đến các chủ đầu tư để các chủ đầu tư có cơ sở triển khai, thực hiện dự án và gửi KBNN (nơi giao dịch) làm cơ sở kiểm soát, thanh toán.

Bên cạnh đó, KBNN kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ kịp thời phê duyệt dự toán trên hệ thống TABMIS, đảm bảo theo đúng thời gian quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Hiện định kỳ hàng tháng KBNN thực hiện thông báo kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến các bộ, ngành, địa phương; phối hợp với Vụ Đầu tư, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tọa đàm với các bộ, ngành, địa phương, nhà tài trợ. Tổng giám đốc KBNN cũng đã có chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp trong hệ thống KBNN nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công...

KBNN cũng đã tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của kho bạc. Đây là bước tiến quan trọng trong việc đơn giản hóa về hồ sơ thủ tục và tăng cường tính minh bạch trong công tác kiểm soát chi qua KBNN.

Đối với số vốn đầu tư công năm 2019 chưa giải ngân hết, với những dự án được phép kéo dài thời gian giải ngân đến ngày 31/12/2020 theo Luật Đầu tư công thì chuyển nguồn sang năm 2020 giải ngân tiếp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong nội bộ các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 từ dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết số vốn được giao cho dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm hiệu quả đầu tư trên cơ sở đề xuất của bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Thùy Linh