Kho bạc Nhà nước nêu cao kỷ luật, kỷ cương trong kiểm soát chi

08:10 | 08/10/2021

(HQ Online) - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Kho Bạc Nhà nước (KBNN) luôn nêu cao kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chi đúng, chi đủ và nhanh chóng.

Kho bạc Nhà nước phát hiện hơn 66 nghìn khoản chi thường xuyên chưa đủ thủ tục
Đề cao kỷ luật, tăng cường kiểm tra, giám sát để thúc đẩy giải ngân đầu tư công
Kho bạc Nhà nước kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Kho bạc Nhà nước nêu cao kỷ luật, kỷ cương trong kiểm soát chi
Lấy khách hàng là trung tâm, là đối tượng phục vụ" luôn là phương châm được hệ thống KBNN đặt lên hàng đầu Ảnh: KBNN

Nhanh chóng, chặt chẽ

Theo thống kê của KBNN, trong công tác chi thường xuyên, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 15/9/2021, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 628.913 tỷ đồng, bằng 59,2% dự toán chi thường xuyên năm 2021 của ngân sách nhà nước (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Trong công tác chi đầu tư, tính đến ngày 15/9/2021, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 là 205.224,4 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch năm 2021 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (477.790,5 tỷ đồng). Con số này bằng 38% tổng kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021 (540.413,2 tỷ đồng).

KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Song song với đó là tăng cường kiểm soát chặt các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, KBNN luôn ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí mua vắc xin, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, kinh phí hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố. Hiện có hơn 99,5% giao dịch chi ngân sách nhà nước được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Do vậy, dù dịch bệnh khiến nhiều tỉnh, thành phải giãn cách xã hội, khó khăn trong việc đi lại nhưng công tác kiểm soát vẫn không bị ảnh hưởng.

KBNN cũng luôn quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 2467/CT-KBNN ngày 21/5/2021 về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch; chủ động kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động KBNN và Công điện số 10/CĐ-KBNN ngày 19/8/2021 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác phòng, chống dịch Covid 19 của Tổng giám đốc KBNN. "Lấy khách hàng là trung tâm, là đối tượng phục vụ" luôn là phương châm được hệ thống KBNN đặt lên hàng đầu để từ đó tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc. KBNN cũng kiên quyết không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công tác để mưu lợi cá nhân, làm chậm quá trình chi ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tập trung kiểm soát chi các khoản phòng chống dịch, hỗ trợ

Từ nay đến cuối năm, dự báo dịch Covid-19 vẫn sẽ diễn biến phức tạp. KBNN sẽ tiếp tục ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. KBNN cấp tỉnh phối hợp với cơ quan tài chính và cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn kịp thời chi trả, tổng hợp báo cáo gửi KBNN về các khoản chi phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 đảm bảo đúng chế độ quy định về đối tượng hỗ trợ và mức hỗ trợ. Cùng với đó là thực hiện kiểm soát các khoản chi cấp bù tiền miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đặc biệt, trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, KBNN yêu cầu KBNN cấp tỉnh chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Trên cơ sở đó kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, KBNN cấp tỉnh tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Riêng đối với việc kiểm soát chi các dự án ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, KBNN yêu cầu KBNN cấp tỉnh ngoài việc thực hiện kiểm soát thanh toán theo quy định hiện hành đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước, việc kiểm soát các khoản chi tiêu của dự án còn phải đảm bảo phù hợp với điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vay ưu đãi đã ký kết, đúng tỷ lệ cơ cấu vốn bố trí cho dự án.

Thùy Linh