Kho bạc Nhà nước Nam Định: Không để chậm trễ trong thanh toán

11:09 | 05/12/2020

(HQ Online) - Nhờ việc “phủ sóng” 100% dịch vụ công trực tuyến đến các đơn vị sử dụng ngân sách, công tác kiểm soát chi trên địa bàn tỉnh Nam Định đã phát huy hiệu quả rõ rệt, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công. Ông Vũ Duy Minh, Phó Giám đốc phụ trách Kho bạc Nhà nước Nam Định đã có chia sẻ với Báo Hải quan xung quanh nội dung này.

Tập trung cải thiện chất lượng Báo cáo tài chính nhà nước các năm tiếp theo
Hết tháng 11, giải ngân vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước tăng mạnh so với cùng kỳ 2019
Quảng Ninh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
Hệ thống quản lý ngân quỹ: Lợi ích "kép” cho Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại
Kho bạc Nhà nước Nam Định: Không để chậm trễ hồ sơ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến
Ông Vũ Duy Minh, Phó Giám đốc phụ trách Kho bạc Nhà nước Nam Định.


Xin ông cho biết tiến độ triển khai dịch vụ công trực tuyến của ngành Kho bạc trên địa bàn tỉnh Nam Định?

Trong năm 2020, trên cơ sở chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước về triển khai dịch vụ công cấp độ 4 đến tất cả đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn, ngay từ đầu năm Kho bạc Nhà nước đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cũng như Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những công việc cần thiết để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đến toàn bộ đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn, bao gồm cấp xã phường, ban quản lý dự án cũng như các chủ đầu tư.

Theo thống kê, đến thời điểm 30/11 trên địa bàn tỉnh Nam Định đã đạt tỷ lệ 100% đơn vị thuộc diện phải thực hiện giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến; có hơn 97% chứng từ được giao dịch qua dịch vụ công.

Theo kế hoạch đến 31/12 Kho bạc Nhà nước Nam Định sẽ đạt tỷ lệ 100% về số lượng đơn vị và chứng từ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến.

Qua quá trình triển khai dịch vụ công, phản hồi của các đơn vị sử dụng ngân sách khi tham gia như thế nào, thưa ông?

Trên cơ sở triển khai dịch vụ công cấp độ 4, theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, đây là đóng góp rất lớn của hệ thống Kho bạc Nhà nước nói chung và Kho bạc Nhà nước Nam Định nói riêng vào công tác cải cách hành chính cũng như hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính của tỉnh Nam Định.

Đặc biệt, năm 2020 có đặc thù liên quan đến dịch Covid-19. Do vậy, nhờ có dịch vụ công trực tuyến, toàn bộ giao dịch của các đơn vị sử dụng ngân sách diễn ra bình thường; đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm chi phí hành chính cho các đơn vị sử dụng ngân sách so với phương thức thủ công. Qua quá trình tham gia, các đơn vị đánh giá tốt và hưởng ứng, đây cũng là động lực để hướng tới kỷ cương công vụ và phòng chống tham nhũng.

Qua thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Kho bạc Nhà nước Nam Định có cam kết như thế nào về kiểm soát chi và giải quyết hồ sơ thủ tục cho các đơn vị sử dụng ngân sách, nhất là đối với giải ngân vốn đầu tư công thưa ông?

Trên cơ sở Nghị định 11 của Chính phủ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc, quyết định của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước về thực hiện công tác kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước Nam Định quán triệt đến tất cả cán bộ công chức chấp hành nghiêm quy trình nghiệp vụ đảm bảo thời gian thanh toán với từng khoản chi.

Đến thời điểm hiện tại qua rà soát kiểm tra của Trung ương cũng như Kho bạc Nhà nước tỉnh, toàn bộ hồ sơ thanh toán gửi đến Kho bạc Nhà nước tỉnh đã được thanh toán giải quyết đúng quy định, không xảy ra chậm trễ trong thanh toán và đều được kiểm soát đúng quy đinh.

Đặc biệt trong lĩnh vực chi đầu tư xây dựng cơ bản, đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần, Nam Định đã thực hiện triệt để quy định thanh toán trước kiểm soát sau và kiểm soát thanh toán trong một ngày theo đúng quy định. Và nếu như hồ sơ có vấn đề vướng mắc thì Kho bạc sẽ thực hiện trả lời khác hhàng trong thời gian sớm nhất theo quy định.

Xin cảm ơn ông!

Thùy Linh