Kho bạc Nhà nước kiến nghị thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đảm bảo hiệu quả

14:37 | 16/07/2021

(HQ Online) - Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có một số kiến nghị với các bộ, ngành địa phương trong công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm của Bộ Tài chính.

Kho bạc Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức năm 2021
Hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19
Đã phân bổ hơn 96,7% kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.
Tổng GIám đốc KBNN phát biểu tại Hội nghị.

Kiểm soát chi kịp thời, đúng chế độ

Theo ông Nguyễn Đức Chi, Tổng Giám đốc KBNN, trong 6 tháng đầu năm 2021, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan và các ngân hàng thương mại triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu cho các cấp ngân sách; kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định, nhất là các khoản chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của NSNN tại mọi thời điểm.

Lãnh đạo KBNN cho biết, trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công chậm, KBNN thực hiện nhiệm vụ huy động vốn chủ yếu để đáp ứng trả nợ gốc đến hạn của ngân sách trung ương; tổ chức phát hành công khai, minh bạch, theo nguyên tắc thị trường; đồng thời, gắn chặt với tái cơ cấu nợ công theo hướng an toàn, bền vững.

Cụ thể, KBNN đã đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN.

Đến nay, hệ thống KBNN đã triển khai cho 100% các đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ giao dịch chi NSNN qua dịch vụ công trực tuyến đạt 98%, tăng 74% so với đầu năm 2020.

Đáng chú ý, thời gian qua, KBNN được Bộ Tài chính tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19. KBNN đã thực hiện quản lý Quỹ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Đến nay, Quỹ đã huy động được hơn 8.100 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Tại Hội nghị, Lãnh đạo KBNN cũng chia sẻ một số vướng mắc trong công tác kiểm soát chi thời gian qua. Theo đó, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2021 giải ngân qua KBNN 6 tháng đầu năm đạt 30,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn 3,8% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước. Nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp; trong đó, 37/50 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%, thậm chí có một số bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân vốn đầu tư công.

KBNN kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương sớm phân bổ số kế hoạch vốn năm 2021 còn lại (khoảng hơn 53.800 tỷ đồng, bằng 11,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) chi tiết đến từng chủ đầu tư, từng dự án và nhập dự toán trên hệ thống TABMIS để đảm bảo điều kiện sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giải ngân của các dự án.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án đã được giao kế hoạch vốn năm 2021; có khối lượng hoàn thành và kịp thời lập hồ sơ thanh toán để KBNN giải ngân.

Lãnh đạo KBNN cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để các bộ, ngành, địa phương có căn cứ chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo Tổng Giám đốc KBNN, tính đến ngày 31/3/2021, tổng số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi là rất lớn, gần 7.600 tỷ đồng (trong đó, của các bộ, ngành Trung ương quản lý là trên 823 tỷ đồng, của địa phương quản lý là trên 6.770 tỷ đồng).

Vì vậy, KBNN kiến nghị, đối với các dự án đã hoàn thành, giãn, hoãn tiến độ hoặc chủ đầu tư đã giải thể; nhà thầu phá sản phải thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi hết số vốn đã tạm ứng và thực hiện tất toán tài khoản tại KBNN theo quy định.

Đối với các dự án đang thực hiện đã có khối lượng hoàn thành thì cần hoàn tất thủ tục thanh toán để phối hợp với KBNN thu hồi hết số vốn tạm ứng quá hạn theo quy định.

Trong công tác quản lý chữ ký số, chứng thư số tại các đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN kiến nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình dịch vụ công trực tuyến được cấp khi giao dịch với KBNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; đồng thời, có các biện pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài chính - ngân sách tại các đơn vị sử dụng ngân sách để góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính - ngân sách quốc gia.

Thùy Linh