Kho bạc Nhà nước kiến nghị thu hồi 1,9 tỷ đồng qua thanh tra chuyên ngành

16:10 | 31/12/2021

(HQ Online) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong năm 2021, công tác thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước đã tập trung nhiều vào công tác tự kiểm tra, sử dụng dữ liệu trên các ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường giám sát nội bộ…

KBNN Gia Lai.
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Gia Lai. Ảnh: KBNN.

Theo báo cáo mới nhất của Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong năm 2021, KBNN đã thực hiện 115/144 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 80% kế hoạch. Qua thanh tra, các đơn vị KBNN đã kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) số tiền 1,9 tỷ đồng; ban hành 30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 122,5 triệu đồng.

Về công tác kiểm tra nội bộ, KBNN đã tổ chức 8 cuộc kiểm tra tại KBNN địa phương; KBNN cấp tỉnh đã tổ chức 848 cuộc kiểm tra tại đơn vị thuộc và trực thuộc. Thông qua công tác kiểm tra đã giúp cho các đơn vị KBNN thấy được những tồn tại, sai sót và có những biện pháp khắc phục kịp thời. Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, KBNN đều có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trong hệ thống.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong năm 2021, KBNN đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Theo đó, KBNN tập trung nhiều vào công tác tự kiểm tra, sử dụng dữ liệu trên các ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường giám sát nội bộ, nhất là liên quan đến việc xử lý hồ sơ, chứng từ trên dịch vụ công trực tuyến, sử dụng chứng thư số.

Bước sang năm 2022, KBNN đặt ra nhiệm vụ tiếp tục tăng cường lực lượng và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện thanh tra chuyên ngành có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn NSNN, vốn trái phiếu chính phủ thực hiện kiểm soát chi NSNN qua KBNN; các khoản chi thường xuyên liên quan đến chi lương và có tính chất lương; thanh tra đối với các đơn vị sử dụng NSNN có biểu hiện nghi ngờ lợi dụng, chiếm đoạt tiền NSNN phát hiện qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các đơn vị KBNN.

Đồng thời, KBNN làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ tại tất cả các đơn vị KBNN; tập trung kiểm tra những đơn vị có nhiều đơn thư, chậm khắc phục tồn tại, sai sót và các lĩnh vực nghiệp vụ hay xảy ra sai sót, những hoạt động nghiệp vụ mà văn bản chế độ hay thay đổi.

KBNN tăng cường thực hiện công tác phúc tra, xử lý, khắc phục và chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra đều được khắc phục triệt để; gắn kết quả kiểm tra với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, với các vụ việc xảy ra tại đơn vị (nếu có), với công tác thi đua, khen thưởng hàng năm; xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị sử dụng NSNN, chủ đầu tư.

Đặc biệt, KBNN đã đặt ra kế hoạch đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình kiểm tra, thanh tra phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và hiện đại hóa hoạt động KBNN, đảm bảo cảnh báo sớm các rủi ro và phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm chính sách chế độ quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động KBNN; xây dựng tiện ích để khai thác dữ liệu đã được số hóa từ chương trình dịch vụ công trực tuyến của KBNN phục vụ công tác kiểm tra nội bộ.

Thùy Linh