Kho bạc Nhà nước kiểm tra, giám sát qua dịch vụ công trực tuyến

14:20 | 14/12/2021

(HQ Online) - Việc khai thác dịch vụ công trực tuyến để phục vụ công tác kiểm tra giám sát của Kho bạc Nhà nước là cách làm mới và là bước khởi đầu thực hiện điện tử hóa công tác kiểm tra, giám sát, hướng tới kiểm tra theo phương thức điện tử.

Liên thông các ứng dụng nghiệp vụ: Bước tiến mới trong hiện đại hoá Kho bạc nhà nước
Kho bạc Nhà nước có 2 tân Phó Tổng Giám đốc
Kho bạc Nhà nước giảm 200 cuộc kiểm tra vì dịch Covid-19
KBNN Hoà Bình.
KBNN luôn chú trọng tới công tác kiểm tra và giám sát nội bộ. Ảnh: TL.

Giám sát từ xa qua dịch vụ công trực tuyến

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong công tác kiểm tra, bám sát định hướng của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài chính, hàng năm KBNN đều ban hành kế hoạch kiểm tra nội bộ của các đơn vị thuộc KBNN trên nguyên tắc: tập trung kiểm tra những nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro cao, đối tượng đưa vào kế hoạch kiểm tra được theo dõi luân phiên thứ tự đảm bảo không bỏ sót đơn vị.

Đồng thời, KBNN định hướng KBNN các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ tại đơn vị mình; kết hợp hài hòa giữa kiểm tra thường xuyên, kiểm tra chéo và kiểm tra đột xuất.

KBNN cho biết, việc xây dựng kế hoạch kiểm tra một cách toàn diện với những nội dung trọng tâm, trọng điểm đã trở thành nề nếp trong toàn hệ thống, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, phòng ngừa rủi ro.

Đặc biệt, trong công tác giám sát, từ cuối năm 2020, KBNN đã triển khai tiện ích tra cứu dữ liệu dịch vụ công trực tuyến phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Thông qua tiện tích này, công chức thanh tra, kiểm tra trong toàn hệ thống được cấp user có quyền tra cứu dữ liệu chương trình dịch vụ công trực tuyến nhằm phát hiện những vấn đề bất thường để cảnh báo cho lãnh đạo đơn vị có biện pháp xử lý, đồng thời phục vụ tích cực và hiệu quả cho việc xây dựng kế hoạch và tiến hành các cuộc kiểm tra.

Đặc biệt, từ tháng 10/2021, KBNN đã thực hiện giám sát từ xa công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể, giám sát việc thực hiện “Tiếp nhận hồ sơ” trên dịch vụ công trực tuyến đảm bảo không muộn hơn 8 giờ làm việc theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ; giám sát hồ sơ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến bị trả lại nhiều lần; giám sát hồ sơ quá hạn xử lý theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 của Chính phủ.

Đồng thời, KBNN đã ban hành Công văn chỉ đạo gửi 63 KBNN tỉnh, thành phố yêu cầu kiểm tra, rà soát, xác định nguyên nhân và biện pháp xử lý trường hợp phát hiện những sai sót trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ kiểm soát chi qua dịch vụ công trực tuyến và chứng thư số.

Gắn kết quả với trách nhiệm người đứng đầu

Bên cạnh công tác kiểm tra giám sát, KBNN cũng chú trọng tới công tác kiểm tra và giám sát nội bộ. Theo KBNN, từ năm 2016 đến năm 2018, trung bình mỗi năm, hệ thống KBNN thực hiện được trên 900 cuộc kiểm tra nội bộ. Trong 2 năm gần đây (năm 2020 và 2021), dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên diện rộng, phải thực hiện giãn cách xã hội, đã tác động trực tiếp đến công tác kiểm tra nội bộ.

11 tháng của năm 2021, hệ thống KBNN tiến hành được trên 848 cuộc kiểm tra nội bộ theo kế hoạch phê duyệt, giảm trên 100 cuộc so với những năm trước.

Cùng thời gian, toàn hệ thống KBNN đã tiến hành hơn 200 cuộc kiểm tra đột xuất các đơn vị trong hệ thống đối với công tác quản lý, sử dụng tài khoản đăng nhập chương trình nghiệp vụ, bảo mật chứng thư số nhằm đánh giá khách quan, chính xác tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó phát hiện kịp thời các sai sót nghiệp vụ, hành vi vi phạm gây thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước giao KBNN quản lý.

Công tác kiểm tra nội bộ đã giúp cho KBNN các cấp thấy được những tồn tại, sai sót trong hoạt động, thấy được vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động KBNN...

Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, KBNN đều có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trong toàn hệ thống. Việc tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra; xử lý các vấn đề phát sinh sau các cuộc kiểm tra nội bộ trong hệ thống KBNN được thực hiện theo đúng Quy trình về xử lý sau kiểm tra nội bộ trong hệ thống KBNN ban hành kèm theo Quyết định số 4567/QĐ-KBNN của Tổng giám đốc KBNN.

Song song với công tác kiểm tra nội bộ, toàn hệ thống đã thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành theo đúng kế hoạch phê duyệt, đảm bảo chất lượng.

Hướng tới mục tiêu phòng ngừa rủi ro, nâng cao chất lượng phục vụ của KBNN các cấp, Tổng giám đốc KBNN đã yêu cầu KBNN các tỉnh, thành phố; thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN quyết liệt chỉ đạo, thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, giám sát nội bộ hệ thống KBNN, gắn kết quả kiểm tra, giám sát với trách nhiệm của người đứng đầu KBNN các cấp.

Theo đó, KBNN đặt ra mục tiêu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát nội bộ hệ thống KBNN nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra trực tiếp, từng bước chuyển từ phương thức kiểm tra thủ công trực tiếp tại trụ sở KBNN sang thực hiện kiểm tra, giám sát từ xa theo phương thức điện tử. Từng bước thiết lập hoạt động kiểm toán nội bộ trong hệ thống KBNN.

Đặc biệt, KBNN sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm khai thác triệt để các dữ liệu sẵn có trên môi trường điện tử để từng bước chuyển đổi từ phương thức kiểm tra, giám sát trực tiếp (tại chỗ) sang phương thức kiểm tra, giám sát trên môi trường điện tử.

Thùy Linh