Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định

16:49 | 18/04/2022

(HQ Online) - Từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định.

Kho bạc Nhà nước tổ chức chương trình về nguồn tại Nhà máy in tiền đồn điền Chi Nê
Kho bạc Nhà nước nỗ lực nâng cao chất lượng kiểm soát chi ngân sách
Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán hơn 1.600 món chi thường xuyên
KBNN Gia Lai.
Hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời. Ảnh: TL.

Theo báo cáo mới nhất của KBNN, trong công tác kiểm soát chi thường xuyên, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/3/2022 do hệ thống KBNN kiểm soát đạt 205.563 tỷ đồng, bằng 18,48% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Đối với vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022, tính đến ngày 31/03/2022, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 đạt 57.007,2 tỷ đồng, bằng 11,62% kế hoạch năm được Thủ tướng Chính phủ giao (490.494,9 tỷ đồng); bằng 10,8% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022 (527.546 tỷ đồng).

Đối với vốn đầu tư công kế hoạch năm trước chuyển sang, tính đến hết tháng 3/2022, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm trước kéo dài sang năm 2022 kiểm soát, thanh toán qua KBNN đạt 66 tỷ đồng, bằng 3,8% kế hoạch vốn năm trước chuyển sang năm 2022

Theo KBNN, thời gian qua, toàn hệ thống đã thực hiện các cải cách thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN, đẩy mạnh các giao dịch trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của kho bạc để vừa tăng tính minh bạch, vừa giúp đẩy nhanh công tác thanh toán, giải ngân vốn.

Mặc dù cả nước đã bước vào trạng thái bình thường, nhưng những ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn còn rất lớn. Vì vậy, để đảm bảo chi trả nguồn ngân sách cho các đơn vị thụ hưởng, trong quý 2 và các quý tiếp theo, KBNN đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát, thanh toán vốn, đảm bảo nguồn vốn được chi đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài…

KBNN lưu ý các đơn vị trực thuộc triển khai tốt dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng NSNN, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng; chủ động, thường xuyên, định kỳ cảnh báo rủi ro trong hoạt động giao dịch giữa đơn vị thụ hưởng NSNN với KBNN, đặc biệt là công tác quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số, thanh toán điện tử từ các đơn vị thụ hưởng NSNN.

Thùy Linh