Kho bạc Nhà nước: Huy động vốn hiệu quả, tiết kiệm chi phí vay cho ngân sách nhà nước

08:31 | 18/08/2020

(HQ Online) - Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển ngày càng tăng cao, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã luôn chủ động các biện pháp để đáp ứng được nhu cầu cân đối ngân sách nhà nước, khẳng định vai trò là kênh huy động vốn hiệu quả cho ngân sách nhà nước.

Đánh giá kỹ các tác động khách quan đến thu chi ngân sách nhà nước 2020
Bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2021: Tiếp tục giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư
3035 7 2202 img 0133
Một công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện giải ngân qua KBNN Hải Dương. Ảnh: Thùy Linh

Phát hành trái phiếu gắn với tái cơ cấu danh mục nợ của Chính phủ

Theo KBNN, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2020, đồng thời, giữ lãi suất trái phiếu Chính phủ không biến động tăng mạnh và ổn định thị trường, KBNN đã chủ động phối hợp và đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi tích cực tham gia đấu thầu trái phiếu Chính phủ. Tính từ đầu năm 2020 đến phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ gần nhất diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (ngày 12/8), KBNN đã huy động được 157.723 tỷ đồng. Cùng với đó, lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ không bị tăng đột biến, từng bước bám sát lãi suất giao dịch trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp và KBNN tăng dần khối lượng vốn huy động đáp ứng nhu cầu chi của NSNN.

Công tác huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ ngày càng được hiện đại hóa theo thông lệ quốc tế, công khai, minh bạch. Công tác phát hành trái phiếu Chính phủ được gắn kết chặt chẽ với tái cơ cấu danh mục nợ của Chính phủ theo hướng bền vững, an toàn và giảm thiểu rủi ro đảo nợ của NSNN. Thực tế cho thấy, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ đã đáp ứng nhu cầu cân đối NSNN; kỳ hạn bình quân danh mục nợ trái phiếu Chính phủ được kéo dài từ 1,84 năm vào năm 2011 lên mức 7,38 năm vào năm 2019.

KBNN khẳng định, công tác huy động vốn của KBNN đã góp phần giảm chi phí trả lãi cho NSNN; cơ cấu nhà đầu tư được cải thiện, giảm dần sự phụ thuộc vào các ngân hàng thương mại. Hiện thị trường đã bước đầu có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trái phiếu Chính phủ chiếm 6,1% dư nợ vào năm 2019. Nhìn chung, công tác quản lý ngân quỹ đã từng bước gắn kết với công tác quản lý NSNN và quản lý nợ, góp phần giảm thiểu chi phí vay nợ cho NSNN.

Đa dạng kì hạn trái phiếu chính phủ

Theo KBNN, trong quý 3/2020, KBNN đặt mục tiêu huy động thêm 130 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, KBNN có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của NSNN.

Từ nay đến cuối năm, KBNN sẽ tiếp tục tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước chặt chẽ, an toàn, hiệu quả; hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn năm 2020 được Bộ Tài chính giao với mức lãi suất hợp lý, tiết kiệm chi phí vay cho NSNN và ổn định thị trường. Đồng thời sẽ thực hiện tái cơ cấu nợ thông qua hoán đổi trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch được duyệt.

KBNN chủ động điều hành khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành phù hợp với điều kiện thị trường, chủ yếu đáp ứng nhu cầu trả nợ gốc vay của Chính phủ, phù hợp tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể, sẽ bám sát tình hình thu chi ngân sách nhà nước, tiến độ giải ngân vốn đầu tư, kế hoạch trả nợ gốc và tình hình thị trường; tiếp tục tổ chức điều hành ngân quỹ, đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch với KBNN.

Đồng thời, KBNN sẽ thực hiện đa dạng kỳ hạn trái phiếu, tập trung phát hành trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm trở lên, đẩy mạnh khối lượng phát hành kỳ hạn dài (từ 10 năm trở lên) để cơ cấu danh mục nợ trái phiếu Chính phủ. Trên cơ sở đó điều hành lãi suất phát hành trái phiếu linh hoạt, hợp lý, bám sát thị trường, tranh thủ điều kiện thị trường thuận lợi để phát hành trái phiếu kỳ hạn dài với lãi suất thấp. Trong trường hợp thị trường không thuận lợi sẽ phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 2 - 3 năm với khối lượng đảm bảo trong giới hạn đã được Quốc hội cho phép.

KBNN cũng sẽ điều hành lãi suất phát hành hợp lý, phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường, tiết kiệm chi phí cho ngân sách; thực hiện tái cơ cấu nợ thông qua hoán đổi trái phiếu chính phủ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay trả nợ công năn 2020 và đề án tái cơ cấu nợ trong nước giai đoạn 2020 - 2021.

Tới đây, KBNN sẽ xây dựng và trình Bộ Tài chính phương án điều hành ngân quỹ nhà nước theo quý, theo năm sát với thực tế và phù hợp với các quy định pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo luồng tiền và tổ chức quản lý ngân quỹ nhà nước đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của các cấp ngân sách, các đơn vị mở tài khoản giao dịch tại mọi thời điểm.

Hiện lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ đã bám sát diễn biến thị trường, giảm dần và thấp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, mặt bằng lãi suất đã giảm từ mức bình quân khoảng 10%/năm trong giai đoạn 2007-2011 còn 4,51%/năm vào năm 2019. Đến nay, lãi suất thị trường trái phiếu Chính phủ từng bước trở thành lãi suất định hướng trên thị trường vốn, quy mô thị trường trái phiếu Chính phủ phát triển nhanh (gấp 12 lần so với năm 2009); đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 27%/năm - mức tăng cao nhất trong các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Á và khu vực ASEAN +3.

Thùy Linh