Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu chính phủ đạt hơn 11% kế hoạch

09:14 | 08/04/2021

(HQ Online) - Trong quý 1, Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 39 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 11,2% kế hoạch được giao.

Kho bạc Nhà nước ước giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2021 đạt hơn 13%
Kho bạc Nhà nước dự kiến huy động 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý 1
Kho bạc Nhà nước sẽ mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ
4132-img-1399
Kỳ hạn trái phiếu chính phủ phát hành bình quân năm 2021 là 13,22 năm. Ảnh Thùy Linh.

Một công tác quan trọng của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong quý 1 là huy động vốn. Báo cáo của Kho bạc Nhà nước cho thấy, tính đến hết ngày 31/3/2021, tổng khối lượng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ là 39.205 tỷ đồng (bao gồm 13.498 tỷ đồng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội), đạt 11,2% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Đáng chú ý, kỳ hạn trái phiếu chính phủ phát hành bình quân năm 2021 là 13,22 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,22%/năm; kỳ hạn còn lại của danh mục trái phiếu chính phủ là 8,54 năm.

Đối với công tác quản lý ngân quỹ nhà nước, thời gian qua Kho bạc Nhà nước đã điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và của các đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước (nội tệ, ngoại tệ); triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2021 và quý 1/2021 được Bộ Tài chính phê duyệt.

Đặc biệt, trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình triển khai, Kho bạc Nhà nước đã mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại cổ phần (SHB, VPBank, Techcombank, SeABank).

Thùy Linh