Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 4,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

15:52 | 28/10/2020

(HQ Online) - Ngày 28/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành và huy động được thêm 4.870 tỷ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước đạt hơn 304,8 nghìn tỷ đồng
Hướng dẫn mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước
Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động được hơn 14,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Ảnh Thùy Linh.
Kho bạc Nhà nước đã huy động được 260.116 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Ảnh Thùy Linh.

Phiên đấu thầu này có tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7, 15, 20 và 30 năm.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.870 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 7 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 20 và 30 năm.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 250 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,55%/năm, giảm 0,35%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/3/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 3.500 tỷ đồng, huy động được 3.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,76%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 720 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,02%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,25%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10/2020).

Như vậy, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 260.116 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Thùy Linh