Kho bạc Nhà nước hướng tới thực hiện thanh tra bằng phương thức điện tử

10:12 | 16/01/2021

(HQ Online) - Thời gian tới, công chức thanh tra của Kho bạc Nhà nước sẽ khai thác triệt để số liệu của các đơn vị được thanh tra qua dịch vụ công trực tuyến, đồng thời công tác thanh tra sẽ được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Gần 80 nghìn tỷ đồng được Kho bạc gửi có kỳ hạn tại ngân hàng bằng phương thức điện tử
Tiến tới hình thành Kho bạc Nhà nước cấp khu vực
Kho bạc Nhà nước sẵn sàng thực hiện khóa sổ, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Ảnh: Thuỳ Linh.
Năm 2020, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã tiến hành 1.070 cuộc kiểm tra nội bộ. Ảnh: Thuỳ Linh.

Thực hiện 175 cuộc thanh tra chuyên ngành

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong năm 2020, đơn vị đã thực hiện 175 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 100% kế hoạch đã được phê duyệt.

Qua thanh tra, KBNN đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 3,7 tỷ đồng, số tiền đã thu theo kiến nghị thanh tra trên 1,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, KBNN đã ban hành 41 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền thu phạt 180 triệu đồng.

Theo Vụ Thanh tra - kiểm tra, KBNN, qua công tác thanh tra chuyên ngành, KBNN đã phát hiện một số vi phạm, tồn tại của các đơn vị sử dụng ngân sách thường gặp phải.

Cụ thể như: chi không đúng đối tượng; chi vượt định mức; sử dụng tiền tạm ứng không đúng quy định; lập hồ sơ thanh toán khống khối lượng; không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; lập chứng từ chi không đúng nội dung chi; chưa khớp đúng giữa hồ sơ, chứng từ đơn vị kê trên bảng kê thanh toán qua KBNN và hồ sơ, chứng từ thanh toán lưu tại đơn vị...

Từ những tồn tại này, KBNN đã kiến nghị đối với các đơn vị được thanh tra sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách liên quan đến quản lý tài chính theo đúng quy định hiện hành về chấp hành sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng thời, KBNN đã đề xuất kiến nghị với các cơ quan chức năng sửa đổi cơ chế chính sách, vừa đảm bảo an toàn chặt chẽ, vừa tạo sự hoàn thiện trong các quy định chung cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Cũng trong năm 2020, toàn hệ thống đã tiến hành 1.070 cuộc kiểm tra nội bộ. Qua từng đợt kiểm tra, KBNN đã ban hành các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời trong toàn hệ thống.

Thông qua công tác kiểm tra đã giúp cho các đơn vị KBNN thấy được những tồn tại, sai sót và có những biện pháp khắc phục kịp thời. Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, KBNN đều có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trong toàn hệ thống.

Riêng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thời gian qua hệ thống KBNN được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Hướng tới thực hiện thanh tra bằng phương thức điện tử

Theo định hướng Chiến lược phát triển của KBNN đến năm 2030, toàn bộ hoạt động quản lý, quản trị, cung cấp dịch vụ của KBNN được thực hiện trong môi trường số hóa và trên nền tảng các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có sự kết nối, liên thông với các bộ, ngành, địa phương để tiến tới hình thành Kho bạc số.

Theo định hướng này, KBNN đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, nhiều khoản chi ngân sách nhà nước đã được KBNN tăng cường thực hiện thanh toán trước, kiểm soát sau. Công tác này được giao cho thanh tra chuyên ngành KBNN thực hiện nhằm đảm bảo các khoản chi ngân sách nhà nước đúng chế độ và đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Vụ Thanh tra - Kiểm tra cho biết, để đáp ứng nhiệm vụ mới, KBNN triển khai các tiện ích để tra cứu dữ liệu dịch vụ công trực tuyến nhằm hỗ trợ cho các cán bộ làm công tác thanh tra kiểm tra trong thực thi nhiệm vụ.

Định hướng trong thời gian tới, công chức thanh tra Kho bạc sẽ khai thác triệt để số liệu của các đơn vị được thanh tra qua dịch vụ công trực tuyến, đồng thời công tác thanh tra sẽ được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Thùy Linh