Kho bạc Nhà nước điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021

08:49 | 01/11/2021

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước vừa có thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021.

Thông tin mới nhất về việc tuyển dụng công chức năm 2021 của Tổng cục Thuế
Quy định mới về quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Tổng cục Thuế sẽ tuyển dụng hơn 1,7 nghìn chỉ tiêu công chức năm 2021
3917-img-0173
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Yên Bái. Ảnh TL.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung so với thông báo về việc tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước ngày 3/6/2021.

Cụ thể, điều chỉnh độ tuổi đăng ký dự tuyển thành: “đủ 18 tuổi trở lên”; điều chỉnh tên gọi và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với vị trí “chuyên viên văn thư, lưu trữ”; điều chỉnh tên gọi vị trí “chuyên viên văn thư, lưu trữ” thành tên gọi “văn thư viên”.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước cũng điều chỉnh tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau: “Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.”

Kho bạc Nhà nước cũng điều chỉnh vị trí “văn thư viên” không phải thi môn ngoại ngữ.

Cùng với những điều chỉnh trên, Kho bạc Nhà nước đã sửa đổi, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ như sau: bỏ quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học đối với thí sinh dự tuyển các vị trí: chuyên viên nghiệp vụ, kế toán viên, chuyên viên tin học, văn thư viên.

Kho bạc Nhà nước cũng điều chỉnh nội dung môn thi ngoại ngữ đối với các vị trí chuyên viên nghiệp vụ, chuyên viên tin học: trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Kho bạc Nhà nước cũng quy định đối tượng được miễn thi ngoại ngữ gồm các trường hợp sau: có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Kho bạc Nhà nước quy định mỗi thí sinh chỉ được nộp 1 Phiếu đăng ký dự tuyển (thi tuyển hoặc xét tuyển) vào 01 vị trí dự tuyển tại 1 Kho bạc Nhà nước nơi có chỉ tiêu tuyển dụng. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào nhiều vị trí khác nhau tại cùng một đơn vị hoặc nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 đơn vị Kho bạc Nhà nước trở lên sẽ không được tham gia dự tuyển hoặc nếu đã tham gia dự tuyển thì sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng.

Được biết, chỉ tiêu tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021 là 1.193 chỉ tiêu (gồm 1.189 chỉ tiêu của Kho bạc Nhà nước và 4 chỉ tiêu của cơ quan Bộ Tài chính).

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước cũng xét tuyển 160 chỉ tiêu cho vị trí nhân viên bảo vệ và nhân viên lái xe chở tiền.

Kho bạc Nhà nước cũng quy định mới về thời hạn tiếp nhận bổ sung hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển. Theo đó, thời hạn tiếp nhận bổ sung hồ sơ (đối với trường hợp đã nộp hồ sơ dự tuyển theo thông báo cũ nếu có) và Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (mới) là 30 ngày kể từ ngày 1/11 đến hết ngày 30/11/2021. Các trường hợp nộp hồ sơ sau thời hạn nêu trên đều không hợp lệ.

Thùy Linh