Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát chi thường xuyên hơn 682 nghìn tỷ đồng

09:10 | 05/10/2022

(HQ Online) - Dự kiến hết tháng 9/2022, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 682.066 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, bằng 61,3% dự toán chi thường xuyên năm 2022.

1814-7-5918-img-9998-baohaiquan
Toàn hệ thống thực hiện kiểm soát ước đạt 682.066 tỷ đồng vốn chi thường xuyên. Ảnh: Thùy Linh.

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua KBNN đã bao gồm cải cách tiền lương và tinh giảm biên chế và dự toán từ năm trước chuyển sang là 1.112.194 tỷ đồng.

Dự kiến hết tháng 9/2022, toàn hệ thống thực hiện kiểm soát ước đạt 682.066 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, bằng 61,3% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng), cao hơn 4.821 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021về giá trị, giảm 2,5% về tỷ lệ so với dự toán (đến hết 30/9/2021, kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước là 677.245 tỷ đồng, đạt 63,8% so với dự toán năm 2021).

Về chi đầu tư xây dựng cơ bản, dự kiến đến ngày 30/9/2022, lũy kế vốn đầu tư công năm 2022 kiểm soát, thanh toán qua KBNN là 257.743,7 tỷ đồng, bằng 44,8% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN và bằng 40,8% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn 2022 Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh giao, kiểm soát chi qua KBNN.

Lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm trước kéo dài sang năm 2022 kiểm soát, thanh toán qua KBNN là 17.965,3/49.679,5 tỷ đồng, bằng 36,2% kế hoạch vốn năm trước chuyển sang năm 2022.

Được biết, để việc kiểm soát, thanh toán vốn ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách, pháp luật về đầu tư công, KBNN vừa có công văn yêu cầu Sở Giao dịch KBNN và các đơn vị KBNN trực thuộc tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách.

Theo đó, công văn của KBNN yêu cầu Sở Giao dịch KBNN và các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đúng chế độ, đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kiên quyết từ chối thanh toán các trường hợp không đủ điều kiện thanh toán theo quy định của pháp luật.

Thùy Linh