Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát chi thường xuyên hơn 594 nghìn tỷ đồng

13:49 | 09/09/2022

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước đảm bảo kiểm soát chi thường xuyên cũng như chi đầu tư chặt chẽ trong suốt từ đầu năm đến nay.

Đã chi hỗ trợ cho hơn 243 nghìn người lao động với số tiền 689 tỷ đồng
Đã thực hiện miễn, giảm hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế
Kho bạc Nhà nước đã chi thường xuyên hơn 515 nghìn tỷ đồng
KBNN Gia Lai.
Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Gia Lai. Ảnh: KBNN.

Cụ thể, trong công tác chi thường xuyên, tính đến ngày 31/8/2022, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát đạt 594.704 tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Con số này không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng. So với cùng kỳ năm 2021, số chi này cao hơn 5.791 tỷ đồng về giá trị, giảm 1,9% về tỷ lệ so với dự toán.

Còn đối với chi đầu tư, tính đến ngày 31/8/2022, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 ước đạt 201.690,4 tỷ đồng, bằng 38,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với cùng kỳ năm 2021, con số này tăng 21.639,8 tỷ đồng về giá trị, giảm 2,9% so với kế hoạch vốnThủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó, vốn trong nước thanh toán là 194.092,6 tỷ đồng (bằng 39,5% kế hoạch năm 2022Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 35,5% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022); vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận 7.597,9 tỷ đồng (bằng 21,8% kế hoạch năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao).

Kho bạc Nhà nước cho biết, thời gian qua đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời 100% yêu cầu hỗ trợ cho các đơn vị, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tác nghiệp nhanh chóng trên các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin; hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện giao dịch chi ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến.

Hiện Kho bạc Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện tính năng của chương trình dịch vụ công trực tuyến cho phép các đơn vị thuộc Bộ Công an có thể đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến với Kho bạc Nhà nước để lập/phê duyệt ủy nhiệm chi; xây dựng và triển khai cổng dữ liệu nhận lệnh hoàn phí, lệ phí, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thùy Linh