Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 74 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

15:56 | 17/06/2020

(HQ Online) - Ngày 17/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

kho bac nha nuoc da huy dong duoc hon 74 nghin ty dong trai phieu chinh phu Tháng 5, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 1,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
kho bac nha nuoc da huy dong duoc hon 74 nghin ty dong trai phieu chinh phu Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 3,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
kho bac nha nuoc da huy dong duoc hon 74 nghin ty dong trai phieu chinh phu Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 43,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
kho bac nha nuoc da huy dong duoc hon 74 nghin ty dong trai phieu chinh phu
Kho bạc Nhà nước đã huy động được 74.107 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Ảnh Thùy Linh.

Phiên này có tổng khối lượng gọi thầu 6.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 6.414 tỷ đồng. Lãi suất huy động tại kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.435 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,95%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/6/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 2.500 tỷ đồng, huy động được 2.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,00%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/6/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,15%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/6/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 479 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,45%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/6/2020).

Như vậy, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 74.107 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Thùy Linh