Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 168 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

09:45 | 27/08/2020

(HQ Online) -Trong phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ mới diễn ra ngày 26/8, Kho bạc Nhà nước đã huy động được thêm 6.320 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước huy động thêm hơn 4,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Kho bạc Nhà nước huy động được 116 tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Kho bạc Nhà nước sẽ huy động 130 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý 3
5130 img 9963
Vốn từ nguồn trái phiếu chính phủ sẽ được phân bổ cho một số dự án đầu tư công tại các địa phương. Ảnh TL.

Phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 6.320 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 20 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,70%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/8/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,90%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/8/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được thêm 1.500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,07%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/8/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,50%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/8/2020.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 168.558 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Thùy Linh