Khai trương Trung tâm điều hành tích hợp hiện đại nhất Việt Nam

18:21 | 22/05/2020

(HQ Online) - Ngày 22/5, Bộ KH&ĐT khai trương trung tâm điều hành thử nghiệm Bộ KH&ĐT - Trung tâm điều hành tích hợp hiện đại nhất Việt Nam.

khai truong trung tam dieu hanh tich hop hien dai nhat viet nam Trung tâm điều hành y tế thông minh cập nhật từng phút ca nhiễm virus corona
khai truong trung tam dieu hanh tich hop hien dai nhat viet nam Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh đầu tiên đã đi vào hoạt động
khai truong trung tam dieu hanh tich hop hien dai nhat viet nam Tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu trung tâm để cải cách và quản lý hải quan
khai truong trung tam dieu hanh tich hop hien dai nhat viet nam
Bên trong trung tâm điều hành thử nghiệm của Bộ KH&ĐT.

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đánh giá cao sự đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo của Bộ KH&ĐT.

“Việc khai trương Trung tâm thể hiện việc Bộ KH&ĐT hướng tới cách quản trị thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của DN và xã hội”, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Trung tâm điều hành tích hợp được xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có từ các đơn vị thuộc Bộ.

Với khối lượng lớn cơ sở dữ liệu này, công tác thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất, với độ chính xác cao nhất, đảm bảo tiết kiệm chi phí nhất.

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm là cơ sở để đưa ra các thông tin tổng hợp, cảnh báo, giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế, xã hội và quản trị nội bộ của Bộ KH&ĐT, theo đó, giúp người điều hành ra quyết định kịp thời, chính xác, quản lý được đa dạng các vấn đề, ngay cả những vấn đề xảy ra đột xuất, tình huống khẩn cấp.

Thông tin thêm về điều hành thử nghiệm, ông Nguyễn Như Sơn, Giám đốc Trung tâm tin học (Bộ KH&ĐT) cho biết, Trung tâm được xây dựng từ 6 hệ thống cơ sở dữ liệu lớn của Bộ KH&ĐT, bao gồm: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN; Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; Hệ thống thông tin về đầu tư công; Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Hệ thống thông tin về giám sát, đầu tư; Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.

Hiện tại, Trung tâm đang tiếp tục thực hiện việc tích hợp nhiều hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng khác như: Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ; Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; Hệ thống chấm công, nhận diện khuôn mặt tích hợp; Hệ thống họp thông minh…

Bộ KH&ĐT xác định, việc triển khai Chính phủ điện tử, mà bước đầu là thông qua việc vận hành Trung tâm điều hành tích hợp là xu hướng tất yếu, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Bộ. Đây cũng là việc làm cần thiết nhằm đẩy lùi nạn tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động quốc gia.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp chiến lược quan trọng của Chính phủ, Bộ KH&ĐT luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, xác định công nghệ thông tin là một công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, là động lực quan trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững,

Thu Hiền