Khai thuế thu nhập cá nhân với khoản thu từ đại lý xổ số, bảo hiểm

10:54 | 29/01/2019

(HQ Online) - Cục Thuế Hà Nội vừa có hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân với các khoản thu nhập từ ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

khai thue thu nhap ca nhan voi khoan thu tu dai ly xo so bao hiem Có thể sẽ kéo dài thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân
khai thue thu nhap ca nhan voi khoan thu tu dai ly xo so bao hiem Chưa thu thuế thu nhập cá nhân với khoản lãi gửi ngân hàng
khai thue thu nhap ca nhan voi khoan thu tu dai ly xo so bao hiem Lái xe Grab, Uber sẽ không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân
khai thue thu nhap ca nhan voi khoan thu tu dai ly xo so bao hiem
Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân với khoản thu từ đại lý xổ số, bảo hiểm. Ảnh TL.

Theo Cục Thuế Hà Nội, hiện nay có rất nhiều cá nhân ngoài thu nhập từ tiền lương, tiền công còn có các khoản thu nhập từ ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp. Với những cá nhân này, kể từ kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi, cá nhân làm đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết có số tiền hoa hồng từ việc làm đại lý xổ số thì phần thu nhập này không tính gộp với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Nếu cá nhân làm đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết có số tiền hoa hồng từ việc làm đại lý xổ số trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đại lý xổ số.

Ngoài ra, cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp nếu phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm trong trường hợp Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thuế thì cuối năm cá nhân thực hiện khai thuế vào tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

Thùy Linh