KBNN tăng cường giám sát từ xa việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong kiểm soát chi

16:29 | 10/10/2022

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước tăng cường tra cứu dữ liệu trên chương trình dịch vụ công trực tuyến nhằm giám sát từ xa tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi.

1814-7-5918-img-9998-baohaiquan
KBNN đã thực hiện 140 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 62,2% so với kế hoạch. Ảnh: Thùy Linh.

Theo báo cáo mới nhất từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến hết tháng 9/2022, KBNN đã thực hiện 140 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt 62,2% so với kế hoạch.

Cùng với đó, tổng số cuộc kiểm tra nội bộ trong hệ thống KBNN là 701 cuộc, gồm: 558 cuộc theo kế hoạch và 143 cuộc đột xuất.

Qua công tác này, KBNN đã kiến nghị xử lý 153 tổ chức, cá nhân; kiến nghị xử lý về kinh tế tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; số tiền kiến nghị thu hồi là 1,4 tỷ đồng, trong đó, thu về ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng; thu về tổ chức, đơn vị 371,7 triệu đồng; số tiền kiến nghị xử lý khác là 11,16 triệu đồng.

KBNN cũng cho biết, tính đến hết tháng 9/2022, hệ thống KBNN phát sinh 2 trường hợp tiếp công dân. Đối với tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, hệ thống KBNN tiếp nhận 41 đơn. Kết quả giải quyết được phân loại và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với công tác giám sát từ xa, KBNN đã thực hiện tra cứu dữ liệu trên chương trình dịch vụ công trực tuyến nhằm giám sát từ xa tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi.

Các đơn vị đã tổng hợp, phân tích dữ liệu trên hệ thống công nghệ thông tin và trên chương trình thanh toán song phương điện tử, qua đó đã phát hiện một số rủi ro trong việc quản lý, sử dụng chứng thư số và điện tra soát trong thanh toán với ngân hàng, hạch toán sai tài khoản đơn vị hưởng và đã có văn bản chấn chỉnh các đơn vị trong hệ thống KBNN về nội dung này.

Đồng thời, KBNN đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện giám sát từ xa đối với số dư quỹ tiền mặt tại các đơn vị KBNN thông qua Chương trình quản lý nghiệp vụ kho quỹ tập trung, kịp thời báo cáo lãnh đạo KBNN cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn phát sinh.

Thùy Linh