KBNN Hải Dương: 100% đơn vị dự toán cấp I đã gửi báo cáo tài chính nhà nước thành công

15:37 | 12/11/2019

(HQ Online) - Thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước, bám sát nội dung các công văn hướng dẫn, chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), đến nay KBNN Hải Dương đang là 1 trong những đơn vị top đầu về số lượng nhận báo cáo của các đơn vị thành công.    

kbnn hai duong 100 don vi du toan cap i da gui bao cao tai chinh nha nuoc thanh cong Ban ngành, địa phương tập trung thực hiện Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018
kbnn hai duong 100 don vi du toan cap i da gui bao cao tai chinh nha nuoc thanh cong Báo cáo tài chính nhà nước sẽ được trình Chính phủ vào tháng 5/2020
kbnn hai duong 100 don vi du toan cap i da gui bao cao tai chinh nha nuoc thanh cong KBNN: Tập trung thực thực hiện lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2018
kbnn hai duong 100 don vi du toan cap i da gui bao cao tai chinh nha nuoc thanh cong Lập báo cáo tài chính Nhà nước: Kho bạc Nhà nước đảm bảo thực hiện đúng lộ trình
kbnn hai duong 100 don vi du toan cap i da gui bao cao tai chinh nha nuoc thanh cong
Số lượng đơn vị phải gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho KBNN là 1.333 đơn vị.

Top 5 tỷ lệ gửi báo cáo trên toàn hệ thống

Theo KBNN Hải Dương, tại Hải Dương, số lượng đơn vị phải gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho KBNN là 1.333 đơn vị. Trong đó, đơn vị dự toán cấp I là 1.294 đơn vị, cơ quan Quản lý công sản, Thuế, Kho bạc là 39 báo cáo.

Ông Vũ Đức Trọng, Giám đốc KBNN Hải Dương cho biết, tính đến hết ngày 5/11, KBNN Hải Dương là 1 trong 5 đơn vị kho bạc (gồm: Bắc Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Giang, Hải Dương) đạt tỷ lệ trên 98% các đơn vị phải gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho KBNN. Đáng chú ý, trong tổng số 1.333 đơn vị phải gửi báo cáo tài chính cho KBNN Hải Dương, đã có 1.309 đơn vị gửi báo cáo thành công, đạt tỷ lệ 98,2%. Trong đó, 100% đơn vị dự toán cấp I đã gửi báo cáo thành công và đang ở trạng thái “chờ tổng hợp”.

Để có được thành công này, lãnh đạo KBNN Hải Dương đã rất sát sao trong việc tham mưu với UBND tỉnh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc lập báo cáo tài chính nhà nước. Cụ thể, KBNN đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị dự toán cấp I, các sở liên quan và các UBND huyện triển khai nhiệm vụ này.

Ngoài việc phối hợp với cơ quan tài chính, KBNN Hải Dương đã tổ chức tập huấn cho cán bộ KBNN cấp huyện và Phòng Kế toán nhà nước được phân công lập và tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước. Bên cạnh đó, KBNN Hải Dương đã hỗ trợ trực tiếp các đơn vị trong việc đăng ký tài khoản trên cổng thông tin để trực tiếp thực hiện gửi báo cáo tài chính nhà nước; đồng thời, chỉ đạo các cán bộ làm công tác kế toán mở sổ theo dõi trên bảng tính Excel danh sách các đơn vị phải gửi báo cáo tài chính nhà nước để theo dõi.

Ngoài ra, KBNN Hải Dương đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo không đúng quy định về thời gian, kết hợp giữa việc đôn đốc trực tiếp đến các đơn vị bằng điện thoại, bằng văn bản và việc thực hiện chế tài dừng chi theo quy định…

Nhiệm vụ mới còn khó khăn

Dù đến thời điểm này, việc nhận báo cáo đã thông suốt, tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Thái, Trưởng phòng Kế toán, KBNN Hải Dương, năm 2019 là năm đầu tiên hệ thống KBNN được giao lập báo cáo tài chính nhà nước cho năm tài chính 2018. Nhiệm vụ không chỉ là mới mà còn tương đối phức tạp về mặt nghiệp vụ.

Cụ thể, đại diện KBNN Hải Dương cho rằng, do là năm đầu thực hiện báo cáo tài chính, hầu như cơ quan tài chính, các cơ quan có liên quan và các đơn vị dự toán cấp I trên địa bàn chưa quan tâm nhiều đến việc này. Do đó, việc phối hợp giữa cơ quan tài chính với KBNN trong việc triển khai đôi khi còn chưa nhịp nhàng.

"Thực tế cho thấy, khi mới bắt đầu thực hiện lập báo cáo tài chính, các đơn vị dự toán cấp I còn chưa thành thạo trong việc lập báo cáo tài chính nên chất lượng báo cáo chưa đảm bảo theo quy định. Nhìn chung, tính cân đối, hợp lý, hợp lệ, tính phù hợp giữa các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính còn chưa logic theo đúng quy định nên KBNN phải trả lại nhiều lần, thời gian gửi báo cáo chậm so với quy định", ông Nguyễn Đức Thái chia sẻ.

Bên cạnh đó, trình độ tin học của cán bộ làm công tác kế toán ở một số đơn vị cấp I còn yếu, mặc dù đã có công văn hướng dẫn thực hiện, song thao tác trong việc đăng ký tài khoản và gửi báo cáo còn lúng túng.

Hơn nữa, phần mềm kế toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách do nhiều đơn vị khác nhau cung cấp, do đó có nhiều lỗi phát sinh không giống nhau, sai định dạng.

Dù thực chất, nghiệp vụ kế toán là “xương sống” của kho bạc nhưng trước nay kho bạc chỉ làm kế toán ngân sách và quản lý, theo dõi, hạch toán các khoản thu, chi ngân sách và các nguồn lực tài chính được Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho quản lý. Do vậy, việc lập báo cáo tài chính nhà nước sẽ phức tạp hơn, vì ngoài việc phản ánh các thông tin ngân sách còn phản ánh thông tin ngoài ngân sách.

Hơn nữa, các thông tin này không chỉ xuất phát từ hệ thống kho bạc mà còn từ các cơ quan đơn vị thuộc khu vực nhà nước. Đây chính là khó khăn lớn nhất khi thực hiện công tác này.

Hiện KBNN Hải Dương vẫn đang nỗ lực đôn đốc các đơn vị chưa gửi báo cáo để thực hiện tổng hợp. Giám đốc KBNN Hải Dương nhận định, với tiến độ triển khai này, cùng với tiến độ triển khai của các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống, tin tưởng báo cáo tài chính nhà nước sẽ được lập và trình Quốc hội theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thùy Linh