KBNN Điện Biên từng bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến

10:43 | 19/06/2019

(HQ Online) - Thực hiện chủ trương của Kho bạc Nhà nước (KBNN) đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, KBNN Điện Biên đang từng bước thực hiện kế hoạch mở rộng dịch vụ công trực tuyến trên toàn tỉnh.

kbnn dien bien tung buoc thuc hien dich vu cong truc tuyen Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc: Lan tỏa đến từng cấp sử dụng ngân sách
kbnn dien bien tung buoc thuc hien dich vu cong truc tuyen KBNN Kinh Môn quyết liệt mở rộng dịch vụ công trực tuyến
kbnn dien bien tung buoc thuc hien dich vu cong truc tuyen Tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến kho bạc
kbnn dien bien tung buoc thuc hien dich vu cong truc tuyen
Hoạt động tại KBNN Điện Biên. Ảnh Thuỳ Linh.

Theo bà Phạm Thị Minh Huệ, Giám đốc KBNN Điện Biên, KBNN Điện Biên sẽ triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua trang thông tin dịch vụ công của KBNN tới các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn theo kế hoạch và lộ trình đã đề ra của KBNN: “Trong năm 2019, 100% các thủ tục hành chính KBNN được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, quận, thị xã, thành phố tham gia dịch vụ công mức độ 4”.

Đồng thời, nhằm tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giao dịch, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…, KBNN Điện Biên đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND thành phố quan tâm, sát sao, tổ chức triển khai và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của kho bạc trong giao dịch, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước tại đơn vị.

Theo Giám đốc KBNN Điện Biên, tháng 3/2019, KBNN Điện Biên đã triển khai tập huấn đợt 1 tới 10 đơn vị sử dụng ngân sách (Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố…) và áp dụng giao dịch dịch vụ công trực tuyến đối với các đơn vị này từ tháng 4/2019. Đến nay, các đơn vị sử dụng ngân sách đã sử dụng thành thạo và không có phản ảnh khó khăn, vướng mắc trong giao dịch dịch vụ công trực tuyến với KBNN Điện Biên.

Tới đây, KBNN Điện Biên sẽ tập trung hỗ trợ cho các đơn vị sử dụng ngân sách triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến KBNN trong giao dịch. Cụ thể, đợt 1 từ ngày 1/7/2019 ưu tiên cho các đơn vị dự toán cấp 1; đợt 2 từ 1/8/2019 ưu tiên cho các đơn vị sử dụng ngân sách thành phố; đợt 3 từ 1/9/2019 cho các đơn vị còn lại.

Trong quá trình thực hiện, nếu các đơn vị sử dụng ngân sách không tổ chức triển khai và sử dụng dịch vụ công trực tuyến KBNN trong giao dịch, KBNN Điện Biên sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Thùy Linh