Inforgraphics: Có gì tại tọa đàm "Chính sách thuế và thủ tục hải quan khi thực hiện CPTPP"

06:54 | 28/05/2019

(HQ Online) - Ngày 28/5, tại TP.HCM, Báo Hải quan tổ chức buổi tọa đàm “Chính sách thuế và thủ tục hải quan khi thực hiện CPTPP”. Trong buổi tọa đàm này, các đại biểu là chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp sẽ cùng trao đổi xung quanh sự tác động của CPTPP đối với thu ngân sách nhà nước; bức tranh xuất nhập khẩu của Việt Nam khi thực hiện CPTPP; chính sách thuế và lợi thuế của doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện CPTPP; lợi ích của doanh nghiệp khi nộp thuế qua ngân hàng khi thực hiện CPTPP.

Hồng Vân