Infographics: Tổng quan xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với thành viên RCEP

16:09 | 16/11/2020

(HQ Online) - Với hơn 240 tỷ USD, 14 thành viên còn lại của Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) chiếm gần 54,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tính hết tháng 10/2020 (theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan).

Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo về hiệp định RCEP
"Cùng với CPTPP, RCEP mang lại 2 mô hình kinh tế rất lí tưởng"
Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: Sẽ kết thúc đàm phán và ký kết RCEP

Dưới đây là tổng quan hoạt động xuất nhập khẩu giữa nước ta với từng thành viên RCEP tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2020, đơn vị "tỷ USD".

Infographics: Tổng quan xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với thành viên RCEP
Infographics: Tổng quan xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với thành viên RCEP

Thái Bình