Infographics: Tổng quan kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm

12:35 | 04/10/2020

(HQ Online) - Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 388,73 tỷ USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Tìm cơ hội xuất khẩu vào thị trường Nam Mỹ
Việt Nam xuất siêu gần 17 tỷ USD trong 9 tháng
Tăng 13 tỷ USD, doanh nghiệp Việt làm trụ đỡ cho xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu đạt 361,5 tỷ USD, xuất siêu tiếp tục lập mốc mới

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 202,86 tỷ USD, tăng 4,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 185,87 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Đặc biệt, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020 ước tính thặng dư 16,99 tỷ USD.

Infographics: Tổng quan kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm
Infographics: Tổng quan kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm

Thái Bình