Infographics: Toàn cảnh "bức tranh" lợi nhuận ngân hàng 9 tháng năm 2021

18:12 | 04/11/2021

(HQ Online) - Thống kê báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán, so với kết quả nửa năm 2021, top 10 ngân hàng lãi lớn nhất vẫn không đổi, nhưng thứ hạng của các chỉ số thành phần trong kinh doanh lại có sự thay đổi. Tuy nhiên, vấn đề đáng ngại nhất của các ngân hàng vẫn là tình hình nợ xấu tiếp tục xu hướng đi lên trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong quý 3. Tạp chí Hải quan xin giới thiệu đến bạn đọc bức tranh phác thảo cơ bản về kết quả kinh doanh các ngân hàng trong 9 tháng năm 2021.

Hương Dịu - Phương Anh