Infographics: Tiểu sử tân Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam

15:36 | 28/09/2020

(HQ Online) - Ông Nguyễn Đức Chi vừa được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã trải qua gần 30 năm làm trong ngành Tài chính.

BHQ