Infographics: Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

16:07 | 08/04/2021

(HQ Online) - Trong phiên làm việc sáng nay 8/4, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Hồ Đức Phớc.

Trong phiên làm việc sáng nay 8/4, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ với tỷ lệ 455/459 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo Nghị quyết, ông Hồ Đức Phớc được phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tạp chí Hải quan trân trọng giới thiệu tóm tắt Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Infographics: Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Hoài Anh - Info: Phương Anh