Infographics: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của 4 cơ quan trong lĩnh vực hải quan

13:55 | 29/10/2020

(HQ Online) - Nghị định 128/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành đã quy định cụ thể thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND các cấp, Hải quan, Biên phòng và Cảnh sát biển trong lĩnh vực hải quan khi áp dụng vào thực tiễn. Theo đó, kể từ ngày 10/12/2020, quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan của 4 cơ quan trên sẽ chính thức có hiệu lực.

Nụ Bùi- Hồng Vân