Infographics: Quá trình công tác của tân Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan Nguyễn Trung Hải

10:18 | 26/07/2022

(HQ Online) - Ngày 20/7/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 1557/QĐ-TCHQ bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trung Hải, Phó Chánh Văn phòng giữ chức Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan kể từ ngày 26/7/2022.

Nụ Bùi - Phương Anh