Infographics: Quá trình công tác của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ

13:27 | 29/09/2021

(HQ Online) - Ngày 28/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký Quyết định 1916/QĐ-BTC bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thọ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan) giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Văn Thọ được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Văn Thọ được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

(HQ Online) - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Văn Thọ được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng cục ...

Infographics: Quá trình công tác của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ

Thái Bình- Phương Anh