Infographics: Những con số "chục tỷ USD" của xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm

09:04 | 17/10/2020

(HQ Online) - 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 388,62 tỷ USD, vượt 6,6 tỷ USD (tương ứng tăng 1,7%) so với cùng kỳ năm trước.

Hải quan Hải Phòng: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 8 tỷ USD trong tháng 9
Xuất nhập khẩu đạt gần 389 tỷ USD
Infographics: Tổng quan kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đầu năm

Trong đó, trị giá xuất khẩu là 202,57 tỷ USD, tăng 4,1% và trị giá nhập khẩu là 186,05 tỷ USD, giảm 0,7%. Cán cân thương mại tính hết tháng 9 đạt mức thặng dư kỷ lục tới 16,52 tỷ USD, cao hơn hẳn con số 7,27 tỷ USD của cùng kỳ năm 2019.

Đóng góp quan trọng vào kết quả xuất nhập khẩu của Việt Nam là những nhóm hàng, thị trường và địa phương trọng điểm với kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên (tính hết tháng 9).

Infographics: Những con số
Infographics: Những con số
Infographics: Những con số
Infographics: Những con số

Thái Bình