Infographics: Kết quả chống buôn lậu nổi bật của ngành Hải quan tháng 7/2021

09:15 | 11/08/2021

(HQ Online) - Trên mặt trận chống buôn lậu, tháng 7 toàn Ngành bắt giữ, xử lý tổng số 1.321 vụ, trị giá hàng vi phạm ước tính 99,536 tỷ đồng; so với cùng kỳ 2020 tăng 15,07% số vụ vi phạm, trị giá hàng vi phạm giảm 11,04%, trong đó có 17 vụ buôn lậu, tăng 54,55%.

Thái Bình- Phương Anh