Infographics: Biến động 8 nhóm hàng xuất nhập khẩu chục tỷ USD

13:41 | 13/11/2020

(HQ Online) - Theo thông tin Tổng cục Hải quan công bố ngày 12/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tháng 10 đầu năm đạt hơn 440 tỷ USD.

Tăng trưởng xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước đạt hơn 16 tỷ USD
Xuất siêu kỷ lục 19,5 tỷ USD
Quảng Ninh: Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 7,3%
Hải quan Hà Nội: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 5,41 tỷ USD trong tháng 10
Xuất nhập khẩu đạt hơn 413 tỷ USD, Việt Nam xuất siêu hơn 17 tỷ USD

Trong đó, xuất khẩu có 5 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên gồm: điện thoại; máy vi tính; dệt may; máy móc, thiết bị; giày dép.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu có 3 nhóm hàng đạt được kết quả từ 10 tỷ USD trở lên gồm: máy vi tính; máy móc thiết bị; điện thoại.

Infographics: Biến động 8 nhóm hàng xuất nhập khẩu chục tỷ USD
Infographics: Biến động 8 nhóm hàng xuất nhập khẩu chục tỷ USD

Thái Bình