Huy động trái phiếu Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực

16:14 | 15/12/2020

(HQ Online) - Đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định rằng công tác huy động trái phiếu chính phủ của Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã đạt được những kết quả tích cực.

Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 4,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 7,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Kho bạc Nhà nước huy động thêm hơn 4,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Huy động trái phiếu Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực
Lũy kế đến ngày 9/12/2020, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ do KBNN phát hành là 308.929 tỷ đồng.

Theo KBNN, do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, thị trường tài chính và tiền tệ trong và ngoài nước có nhiều biến động mạnh, đặc biệt trong nửa đầu năm có những tác động trực tiếp tới công tác phát hành trái phiếu Chính phủ của KBNN.

Cụ thể, tại một số thời điểm trong quý 1/2020, thanh khoản kém, các nhà đầu tư lo lắng về mức độ nghiêm trọng và lo sợ khả năng kiểm soát dịch bệnh trong dài hạn nên không dám đầu tư các loại trái phiếu dài hạn. Nhiều thời điểm KBNN không thể huy động được hoặc phát hành được với khối lượng trái phiếu Chính phủ rất hạn chế. Bình quân mỗi tháng trong quý 1/2020, KBNN chỉ huy động 10.000 tỷ đồng, đặc biệt trong tháng 4/2020, khi toàn quốc bị phong tỏa do dịch bệnh KBNN chỉ huy động được hơn 3.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, có thể đánh giá thị trường trái phiếu Chính phủ trong nước vẫn đạt được những kết quả rất tích cực. Theo thống kê mới nhất từ KBNN, lũy kế đến ngày 9/12/2020, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ do KBNN phát hành là 308.929 tỷ đồng. Trong đó, kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân 2020 đạt 13,84%/năm; lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2020 là 2,88%/năm.

Bình quân kỳ hạn trái phiếu Chính phủ cũng chứng tỏ sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư dài hạn, niềm tin của các nhà đầu tư vào các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô ổn định, lâu dài của Chính phủ.

Cùng với đó, lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2020 giảm mạnh đối với tất cả các kỳ hạn. Đặc biệt, trong tháng 3 và tháng 9/2020, các mức lãi suất chạm đáy 10 năm trở lại đây. Hiện nay, lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân đã giảm mạnh so với mức bình quân năm 2019 (là 4,51%/năm).

Thống kê của KBNN cũng cho thấy, trong cơ cấu nhà đầu tư tham gia vào thị trường, khối bảo hiểm chiếm đến 54%, còn lại là khối các ngân hàng thương mại và các công ty tài chính, quỹ đầu tư.

Thời điểm cuối năm 2020, KBNN tiếp tục tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vốn đáp ứng nhu cầu cân đối ngân sách nhà nước, trong đó tập trung thực hiện phát hành trái phiếu theo phương thức đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đảm bảo minh bạch, công khai, đơn giản thủ tục phát hành.

Đồng thời, KBNN sẽ phát hành trái phiếu Chính phủ kỳ hạn đa dạng từ 5-30 năm (bao gồm phát hành trái phiếu Chính phủ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam) và thực hiện thường xuyên hàng tuần cho đến cuối tháng 12 để duy trì hoạt động của thị trường trái phiếu Chính phủ, với chủ trương huy động vốn đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước, đáp ứng đủ nhu cầu trả nợ gốc đến hạn, đảm bảo nguyên tắc bám sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ huy động vốn cho đầu tư phát triển (không huy động bằng mọi giá).

Ngoài ra, KBNN cũng sẽ thực hiện hoán đổi trái phiếu Chính phủ theo nhu cầu của các nhà đầu tư.

Thùy Linh