Huy động hơn 12,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu trong phiên đấu thầu ngày 23/12

19:58 | 23/12/2020

(HQ Online) - Ngày 23/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng trong phiên thầu chính tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả phiên thầu chính đã huy động được 8.613, 5 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 271 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động được hơn 14,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
Kho bạc Nhà nước sẽ huy động 130 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý 3
Huy động hơn 12,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu trong phiên đấu thầu ngày 23/12

Cụ thể, kỳ hạn 10 năm huy động được 3.000/3.000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 2,28%/năm, giảm 0,04%/năm so với phiên trước đó (ngày 16/12/2020). Kỳ hạn 15 năm huy động được 4.000/4.000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 2,50%/năm, giảm 0,04%/năm so với phiên trước đó (ngày 16/12/2020).

Kỳ hạn 20 năm huy động được 1.000/.1000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 2,89%/năm, giảm 0,04%/năm so với phiên trước đó (ngày 16/12/2020). Kỳ hạn 30 năm huy động được 613,5/.1000 tỷ đồng gọi thầu với lãi suất 3,14%/năm, giảm 0,01%/năm so với phiên trước đó (ngày 16/12/2020).

Tại phiên thầu phụ, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu tổng cộng 3.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 và 15 năm. Kết quả phiên thầu phụ đã huy động thành công 3.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu như trong phiên thầu chính.

Lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 323.952,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu.

Hoài Anh