Hướng dẫn việc nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo hình thức vận chuyển độc lập

10:40 | 13/08/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố làm thủ tục đối với loại hình hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo hình thức vận chuyển độc lập.

huong dan viec nhap khau chuyen cua khau theo hinh thuc van chuyen doc lap Không xác định trước mã số cho hàng đã mở tờ khai hải quan
huong dan viec nhap khau chuyen cua khau theo hinh thuc van chuyen doc lap Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng sản xuất XK được chỉ định giao hàng
huong dan viec nhap khau chuyen cua khau theo hinh thuc van chuyen doc lap Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC: Bổ sung quy định liên quan đến hàng vận chuyển độc lập
huong dan viec nhap khau chuyen cua khau theo hinh thuc van chuyen doc lap
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Theo Tổng cục Hải quan, việc phân luồng tờ khai thực hiện trên cơ sở đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan và thực hiện đánh giá phân loại rủi ro theo mức độ khác nhau để áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan phù hợp theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực hải quan (Luật Hải quan, Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Thông tư 38/2015/TT-BTC). Đồng thời, hệ thống không phân biệt được tờ khai khai báo loại hình A12 (nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất) và tờ khai khai báo loại hình A12 được vận chuyển độc lập.

Do đó, việc đề xuất chuyển luồng cho tất cả các tờ khai khai báo theo loại hình A12 (nhập kinh doanh) được vận chuyển độc lập đến chi cục hải quan ngoài cửa khẩu là không phù hợp với các quy định nêu trên và hệ thống không đáp ứng được.

Về việc yêu cầu người khai cung cấp thông tin về tên hàng, ký mã hiệu, số lượng, trọng lượng cho chi cục hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi, khi thực hiện khai báo tờ khai vận chuyển độc lập theo hướng dẫn tại mẫu số 07 điểm 6,1 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC thì người khai hải quan đã phải khai báo các thông tin về tên hàng, ký mã hiệu, số lượng, trọng lượng… trên hệ thống.

Đối với đề xuất chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập phải thông báo (fax) các thông tin về phương tiện, số container, số seal và hàng hóa để chi cục hải quan nơi đến theo dõi và kiểm tra, theo hướng dẫn tại Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC thì việc cập nhật thông tin về phương tiện, số container, số seal và hàng hóa phải được chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai vận chuyển độc lập (chi cục hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi) thực hiện trên hệ thống, do vậy, chi cục hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến có thể cập nhật các thông tin này trên tờ khai vận chuyển độc lập thông quan hệ thống.

Để kiểm soát rủi ro đối với trường hợp khai báo loại hình A12 được vận chuyển độc lập đến chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn phân tích, đánh giá rủi ro đặc biệt lưu ý các trường hợp trên vận đơn chỉ có thông tin chung về số lượng, bao gói, trọng lượng hàng hóa, không có thông tin về số lượng hay tên hàng, mô tả không rõ ràng; trường hợp phát hiện doanh nghiệp, lô hàng trọng điểm có dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm thì thực hiện các bước: Kiểm tra thực tế hàng hóa đối với lô hàng khai báo tờ khai vận chuyển độc lập theo quy định tại Điều 51 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 30 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC; chuyển thông tin về dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm cho chi cục hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến để phối hợp kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan.

N.Linh