Hơn 336 nghìn cá nhân, tổ chức đã ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19

19:49 | 22/06/2021

(HQ Online) - Theo cập nhật mới nhất từ Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19, tính đến 17h00 ngày 22/6/2021 số dư của Quỹ là 6.882 tỷ VND (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).

Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 sắp "chạm" mốc 6 nghìn tỷ đồng
T&T Group ủng hộ 30 tỷ đồng cho chương trình tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Hà Nội
Số dư Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 tăng 3 tỷ đồng chỉ trong 1 ngày
Tính đến 16 giờ ngày 14/6/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1, 2 và 3 tại các tỉnh/TP với 1.552.651 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 59.608 ngu
Ảnh: Internet.

Tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp là 336.392.

Được biết, trong công tác quản lý Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19, là cơ quan quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, nguyên tắc cơ bản mà Bộ Tài chính luôn quán triệt tới mọi cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ là phải công khai, minh bạch. Đây cũng là nguyên tắc hàng đầu trong việc tổ chức quản lý Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.

Điều này được thể hiện rõ tại Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.

Theo đó, toàn bộ các hoạt động của Quỹ, từ việc tiếp nhận các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho đến việc sử dụng Quỹ đều sẽ được kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và chịu sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đoàn thể theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của Quỹ.

Thùy Linh