Hơn 28 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Tài chính được thực hiện

15:21 | 05/07/2021

(HQ Online) - 6 tháng đầu năm, thanh tra ngành Tài chính đã thực hiện hơn 28 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra hơn 281 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế.

Tăng thu ngân sách hơn 1,1 nghìn tỷ đồng nhờ thanh tra, kiểm tra thuế
Ngành Tài chính thu nộp hơn 1,1 nghìn tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra
22 doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã bị ngành Thuế thanh tra, kiểm tra
Ảnh: Thùy Linh.
Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 28.385 cuộc thanh tra, kiểm tra. Ảnh: Thùy Linh.

Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Tài chính đã thực hiện 3 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch đã phê duyệt. Qua thanh tra kiến nghị xử lý tài chính, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 15,6 tỷ đồng. Các đơn vị được thanh tra đã thực hiện kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính còn tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công tác của cán bộ, công chức và người lao động.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 502 cuộc kiểm tra nội bộ. Qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 133.364 triệu đồng, trong đó: kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước là 133,3 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác là 58 triệu đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 51,3 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị xử lý hành chính đối với 43 tổ chức và 172 cá nhân, trong đó đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 150 người.

Đáng chú ý, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng cũng đã đã thực hiện được 28.385 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tiến hành kiểm tra 281.209 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 5.329 vụ.

Từ đó, kiến nghị xử lý về tài chính 25,8 nghìn tỷ đồng, trong đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 5.131 tỷ đồng; kiến nghị tài chính khác (bao gồm giảm trừ dự toán, giảm trừ thanh quyết toán, giảm lỗ và giảm khấu trừ) là 20,7 nghìn tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 1.279 tỷ đồng; các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị số tiền là 2.904 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, qua thanh tra, đã kiến nghị xử lý tài chính, thu nộp ngân sách nhà nước và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; qua thanh tra, kiểm tra giúp chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách tại các đơn vị đồng thời kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế.

Riêng với Thanh tra Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị này đã thực hiện 17 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 5.010 tỷ đồng tại 8 đơn vị. Trong đó, kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 467 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 4.543. tỷ đồng. Các đơn vị được thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước số tiền 101 tỷ đồng (bao gồm 190 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính).

Thùy Linh