Hơn 26 nghìn đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc tỉnh, thành phố

10:28 | 10/02/2020

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước đang tiến hành tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình nghiệp vụ dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng.

hon 26 nghin don vi su dung dich vu cong truc tuyen tai kho bac tinh thanh pho Cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm giao thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia
hon 26 nghin don vi su dung dich vu cong truc tuyen tai kho bac tinh thanh pho Hơn 300 thủ tục hành chính của Bộ Tài chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
hon 26 nghin don vi su dung dich vu cong truc tuyen tai kho bac tinh thanh pho Hơn 5,8 nghìn doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử tại quận Đống Đa
hon 26 nghin don vi su dung dich vu cong truc tuyen tai kho bac tinh thanh pho
Công tác tập huấn dịch vụ công trực tuyến đang được đẩy mạnh thực hiện trên toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước. Ảnh Thuỳ Linh.

Theo Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 31/1/2020, đã có 26.292/28.089 đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước giao dịch với Kho Bạc Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Kho bạc Nhà nước thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia dịch vụ công, đạt tỷ lệ 94%.

Đối với các đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện đã có 29.078/68.893 đơn vị sử dụng dịch vụ công, đạt tỷ lệ 57%.

Trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình nghiệp vụ, trong đó, tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến tại tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện (trừ các giao dịch bằng tiền mặt theo chế độ quy định và các giao dịch của các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng).

Kho bạc Nhà nước cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước; triển khai nâng cấp thuê dịch vụ chương trình kiểm soát vốn đầu tư vắn với chương trình ứng dụng tổng hợp báo cáo vốn đầu tư.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin của Kho bạc Nhà nước nhằm kết nối, trao đổi thông tin và chia sẻ dữ liệu giữa Kho bạc Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các bộ, ngành nhằm đáp ứng yêu cầu về quản lý vốn đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án lưu trữ hồ sơ trên dịch vụ công.

Thùy Linh