Hơn 14.600 tỷ đồng tiết kiệm chi sẽ được dành cho phòng chống dịch

08:21 | 15/09/2021

(HQ Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021.

Hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19 sẽ được áp dụng chính sách thuế như hàng viện trợ nhân đạo
Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 tiếp nhận thêm gần 58 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD
Bổ sung gần 390 tỷ cho Bộ Công an phòng, chống dịch Covid-19
Hơn 14.600 tỷ đồng tiết kiệm chi sẽ được dành cho phòng chống dịch
14.620 tỷ đồng số kinh phí tiết kiệm chi NSTW năm 2021 sẽ tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: VP

Theo đó, Chính phủ thông qua phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021, tập trung chi cho phòng, chống dịch Covid-19 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 161/TTr-BTC.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của số liệu báo cáo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung 14.620 tỷ đồng số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 vào nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hoài Anh