Hơn 100 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia đã được xuất cấp

16:56 | 01/12/2022

(HQ Online) - Đến ngày 24/11/2022, hơn 37,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia đã được giao cho các địa phương để hỗ trợ người dân.

Hơn 100 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia đã được xuất cấp
Ngành Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành xuất cấp gạo hỗ trợ cho người dân. Ảnh: TCDTNN.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 24/11/2022, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp 37.471 tấn gạo cho các địa phương. Trong đó bao gồm: hỗ trợ Tết Nguyên đán 13.959 tấn gạo; hỗ trợ giáp hạt đầu năm 10.370 tấn gạo; hỗ trợ mưa lũ 3.738 tấn gạo; hỗ trợ cứu đói mất mùa 432 tấn gạo; hỗ trợ dự án rừng 6.903 tấn gạo; hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 là 1.869 tấn gạo và xuất viện trợ cho Philippines 200 tấn gạo để khắc phục hậu quả mưa bão.

Hiện ngành Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành xuất cấp gạo hỗ trợ cho người dân.

Về công tác xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, từ đầu năm đến ngày 24/11/2022, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp 67.052 tấn gạo theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các địa phương để hỗ trợ học sinh.

Trong đó, với học kỳ II năm học 2021-2022, đã hoàn thành việc xuất cấp 29.664 tấn gạo theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính giao. Với học kỳ I năm học 2022-2023, đến ngày 24/11/2022 đã hoàn thành việc xuất cấp 25.861/37.388 tấn theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính giao (Đạt 70% kế hoạch).

Số gạo còn lại các Cục Dự trữ Nhà nước đang phối hợp với các địa phương để triển khai xuất cấp gạo theo đúng kế hoạch phân bổ (đến hết ngày 31/12/2022).

Thùy Linh