Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy có cần đóng dấu treo?

21:10 | 11/05/2019

(HQ Online) - Hiện nay, nhiều đơn vị gặp vướng mắc khi áp dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt đối với trường hợp chuyển đối hóa đơn điện tử sang giấy, doanh nghiệp có cần đóng dấu treo trên hóa đơn giấy được chuyển từ hóa đơn điện tử?    

hoa don dien tu chuyen doi sang giay co can dong dau treo Cục Thuế Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoá đơn điện tử
hoa don dien tu chuyen doi sang giay co can dong dau treo TPHCM: Hơn 21.000 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử
hoa don dien tu chuyen doi sang giay co can dong dau treo Sớm hoàn thành mục tiêu “phủ sóng" hóa đơn điện tử
hoa don dien tu chuyen doi sang giay co can dong dau treo
Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan. Ảnh: Thuỳ Linh.

Hướng dẫn về vướng mắc này, theo Cục Thuế Hà Nội, về nguyên tắc, theo Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011, người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Cụ thể, điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy như sau: phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc; có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy; có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu trên.

Do vậy, Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn, nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, hệ thống hóa đơn điện tử cho phép kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang giấy và chỉ được chuyển đổi một lần thì hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy không nhất thiết phải có dấu của người bán.

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc lập và chuyển đổi hóa đơn điện tử sang giấy.

Thùy Linh