Hồ sơ, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19

11:15 | 12/09/2020

(HQ Online) - Cục Thuế Hà Nội vừa thực hiện hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Không có hiện tượng vòi vĩnh, bôi trơn khi giải quyết thủ tục hành chính thuế
TPHCM đề xuất gói hỗ trợ thứ hai cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Giảm 15% tiền thuê đất năm 2020 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19
0935 img 6044
Giảm tiền thuê đất là một trong những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh Thuỳ Linh.

Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là người thuê đất) đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là một trong các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà Thủ tướng Chính phủ đã ban hành theo Quyết định 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020.

Để giúp người nộp thuế có thể tiếp cận chính sách này, Cục Thuế TP Hà Nội đã có lưu ý về hồ sơ, trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất.

Cụ thể, về phía người thuê đất, để được áp dụng giảm tiền thuê đất nêu trên, người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (Giấy đề nghị, Quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng cho thuê đất) cho cơ quan Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Về phía cơ quan có thẩm quyền, căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp, không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội cũng lưu ý, quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị sau ngày 31/12/2020 thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định này Quyết định này.

Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ngoài ra, trong trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2020 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Thùy Linh